Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/10-10-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/10-10-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/10-10-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 242/16 Το Π.Σ. εγκρίνει πρακτικά  των προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 9η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

243/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έγκριση – απένταξη – τροποποίηση έργων του ΕΑΠ ΠΔΜ
3. Εκτός ημερήσιας διάταξης

Απόφαση για Διεξαγωγή Περιφερειακού Συμβουλίου στην Έδρα του Δήμου Καστοριάς για την Απονομή Τιμητικής Διάκρισης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

244/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειψηφία τη διεξαγωγή Π.Σ. στην έδρα του Δήμου Καστοριάς
4. Εκτός ημερήσιας διάταξης

Πρόταση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Επανατοποθέτησης της Πλάκας Εγκαινίων του Κτιρίου της ΖΕΠ και της Ονομασίας του Αμφιθεάτρου του.

245/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την πρόταση προς της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
5. Ημερήσιας διάταξης

Απονομή του Θυρεού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο.

246/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απονομή του θυρεού ΠΔΜ
6. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υποβολής Προτάσεων στην 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία 2014-2020 (Interreg IPA II Cross Border Co-operation Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020”)

247/16 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλεοψηφία την υποβολή προτάσεων
7. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 5ης Τροποποίησης του Πίνακα  έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 (Τροποποίηση Τίτλων Έργων)

248/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 5η Τροποποίηση του Πίνακα Έργων ΚΑΠ από το ΣΑΕΠ 041
8. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την Υλοποίηση του Έργου «Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης στον πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Λάγκας».

249/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης

9.

Ημερήσιας διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Συντήρηση – Επέκταση Αποδυτηρίων και Κερκίδων Γηπέδου Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 120.000,00 € #, με    το Φ.Π.Α. 

250/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
10. Ημερήσιας διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Επέκταση Τοιχείου Περίφραξης Δημ. Σχολείου Τ.Κ. Παπαγιάννη», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 6.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

251/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
11. Ημερήσιας διάταξης

14η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

252/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 14η εισήγηση έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΑΠ
12. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 της Πράξης «Ανακατασκευή – Αποκατάσταση Υγρομόνωσης στα Δώματα του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών».

253/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

13.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Γ.Ν. Γρεβενών της Πράξης «Ανακατασκευή – Αποκατάσταση Υγρομόνωσης στα Δώματα του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών».

254/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης
14. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί, στο Πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας μέσω της Σύνδεσης Δευτερευόντων και Τριτευόντων Κόμβων με τις Υποδομές ΔΕΔ-Μ, Περιλαμβανομένων των Πολυτροπικών Κόμβων (ΚΩΔ. 7b)’.

255/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή της στο πρότασης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

  

Κοζάνη 14/10/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος