Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/1-2-2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/1-2-2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/1-2-2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.Αποφ. Περίληψη Απόφασης
1 1Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης

1/2017 Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά
2 2Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) και πρόταση οριοθέτησης ρέματος, για την εκμετάλλευση βιομηχανικού ορυκτού (Χαλαζία) σε δημοτική έκταση 653.805 τ.μ., χώρος Α, στη θέση  «Ρουδίνα», Δ.Ε. Μελίτης, Δήμου Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

2/2017 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
3 3Ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Γραμμή Μεταφοράς 150 KV ΚΥΤ Μελίτης – Υ/Σ Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

3/2017 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4 4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Προστασία συντήρηση Γεφυρών, Κοιτών Ποταμών και Ρεμάτων στην Π.Ε.Γρεβενών, «Γέφυρα Πηγαδίτσας», στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

4/2017 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
5 5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και κεντρικός αγωγός ακαθάρτων οικισμού Πύργων Δ.Ε. Βερμίου, του Δήμου Εορδαίας , της Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

5/2017 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
6 6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) που αφορά ερευνητικές γεωτρήσεις και σε επιφανειακή εκμετάλλευση χρωμίτη σε παλαιά υφιστάμενη επέμβαση, εντός των Ο.Π. 30 & 25 σε έκταση 518,31 στρ. στη θέση «Ριζό» των Δήμων Κοζάνης και Γρεβενών, Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

6/2017 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
7 7O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Τροποποίηση των  περιβαλλοντικών όρων του  τμήματος «Καλαμπάκα – Εγνατία Οδός» του Οδικού Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65)

7/2017 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

 

Κοζάνη  6/2/2017

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού  και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

   

 

 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ