Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/5-7-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/5-7-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/5-7-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης 185/21 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενης Συνεδρίασης
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση γνωμοδότησης περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης

186/21 Το Π.Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να γίνει αποδεκτή η γνωμοδότηση του Δικηγόρου Ιωάννη Βασιλειάδη περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκη.
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπου στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της Ε.Ε.

187/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον ορισμό της Αικατερίνης Δαδαμόγια εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου ως συμβούλου αρμοδίου για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή Αερορράχη Τ.Κ. Νυμφαίου Δήμου Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας

188/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή Αερορράχη Τ.Κ. Νυμφαίου Δήμου Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας

1. Να στηρίξει τις διεκδικήσεις των Πολιτών του Νυμφαίου σχετικά με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην περιοχή Αερορράχη Τ.Κ. Νυμφαίου Δήμου Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας

2. Να αιτηθεί την εκκίνηση της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 9, του ν.4014/2011, αποστέλλοντας την παρούσα προς την ΠΕ.ΧΩ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως αρμόδια.

3. Να στηρίξει με παράσταση δικηγόρου την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και συζητείται μετ΄ αναβολή την 8-7-2021 υπέρ των αιτούντων και

4. Να γνωστοποιήσει την απόφαση σε όλους τους Βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας ζητώντας τους να προβούν στις ανάλογες ενέργειες για την στήριξη της.

5.      Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την εγκατάσταση των Φωτοβολταϊκών στην Περιοχή «Μάνα Νερού» καθώς και τις αιτήσεις ανάκλησης

189/21 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την κατάθεση αίτησης στο ΥΠΕΝ με την οποία θα ζητείται η ανάκληση της υπ’αριθμ 20/2020 απόφασης Επιτροπής Δασολογίου Π.Ε. Κοζάνης για τη θέση Μάνα Νερού.

 

Κοζάνη 8/7/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό