Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/19-10-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΖΕΠ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/19-10-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/19-10-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1 Προ Ημερήσιας Διάταξης

Διακοπή Προγραμματικής Σύμβασης «Προετοιμασία Αξιοποίησης των μεγάλων Τεχνικών Έργων της ΔΕΗ στην περιοχή

222/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη διακοπή της προγραμματικής σύμβασης.
2 Προ Ημερήσιας Διάταξης

13η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ (2015)

223/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ (2015).
3 Προ Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση απόφασης ορισμού εκπροσώπου για τη συγκρότηση της Ε.Π. του Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας

224/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση απόφασης ορισμού εκπροσώπου.
4 Προ Ημερήσιας Διάταξης

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο «Διερεύνηση και Αξιοποίηση των Ωφελειών για τη Δυτική Μακεδονία από την Κατασκευή της Νέας Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαϊδας 5 από τη ΔΕΗ Α.Ε.».

225/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής σύμβασης
5 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης – Τροποποίησης και Απένταξης Έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012 – 2016, μετά την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ)

226/15 Το Π.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ένταξη – τροποποίηση και απένταξη έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) της Π.Δ.Μ. 2012-2016
6 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης Ακινήτου Ιδιοκτησίας Γιώτα Παναγιώτη, που Βρίσκεται στην Γαλατινή Δήμου Βοΐου, από την Επιτροπή που Ορίσθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23 και της §4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96.

227/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Εκτίμησης Ακινήτου Ιδιοκτησίας Γιώτα Παναγιώτη.

7

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΡΟΚΟΥ», Προϋπολογισμού: 6.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

228/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου
8 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του Άρθρου 99, Ν. 3852/2010 για την Επίβλεψη του Έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΑΣΚΙΟΥ».

229/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9 Ημερήσιας Διάταξης

Ένταξη Έργων της Π.Ε. Κοζάνης στον ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.

230/15 Το Π.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα έργα της Π.Ε. Κοζάνης στον ΕΑΠ Π.Δ.Μ. 2012-2016
10 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Αντιπλημμυρική Προστασία Ευρύτερης Περιοχής Καραγιαννίων», Προϋπολογισμού: 42.902,40 € (με Φ.Π.Α.).

231/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
11 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΚΟΜΒΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ» Προϋπολογισμού: 87.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

232/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης και εκτέλεσης του έργου

12

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Αντιπλημμυρική Προστασία Διαμερισμάτων Εράτυρας, Καλονερίου από τον Ποταμό Μύριχο», Προϋπολογισμού: 75.128,40 € (με Φ.Π.Α.).

233/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
13 Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» 234/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
14 6η Εγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016. 235/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Α.Π.)
15 Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα)» προϋπ. 99.205,88€ 236/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
16 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία» 237/15 Το Π.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Π.Δ.Μ και   της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία»

Κοζάνη 20/10/2015

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος