Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/2-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/2-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

1159/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες συμβουλευτικής και τεχνική υποστήριξης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοινωνικές συμπράξεις Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας) στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019 του ΤΕΒΑ/FEAD »

1160/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Απευθείας ανάθεση για την ετήσια ασφάλιση ενός (1) μηχανήματος έργου UNIMOG U423 για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.ε Κοζάνης

1161/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Απευθείας ανάθεσης για την Αναγόμωση Πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του κτιρίου του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1162/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την εκδήλωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για τις προληπτικές δράσεις για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών, που θα πραγματοποιηθεί από 7-13 Μαΐου 2018

1163/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

1164/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

1165/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με το Σύνδεσμο μονίμων συνταξιούχων ΙΚΑ Κοζάνης και περιχώρων, για την εκδήλωση με θέμα την Ανοια

1166/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1167/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1168/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ  Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 8 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια στοριών-ρόλεϊ για τις ανάγκες του κτιρίου του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1169/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Διάθεσης πίστωσης για το έργο «Ετήσια συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2018»

1170/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1171/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ για τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: με αρ. εναρ. 2016ΕΠ00510000 με κωδικό ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 5000131 «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης». Προϋπολ: 48.600.592,00 € ΑΝΑΔ: Κ/ΞΙΑ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ

1172/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου : ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Γρεβενών,αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ» Προϋπολ. 320.000,00 € ΑΝΑΔ: ΣΙΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

1173/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/ Π.Δ.Μ.», Προϋπολογισμού έργου: 198.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

1174/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας»

1175/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6ο χλμ. του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης Αιανής»

1176/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο»

1177/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης»

1178/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018, προϋπολογισμού 246.760,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1179/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχείου στην Ε.Ο.12» Π.Ε. Καστοριάς

1180/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση κόμβου στην διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)» Π.Ε.Καστοριάς

1181/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση ασφαλτοστρώσεων στον δρόμο Κλεισούρα-μοναστήρι-όρια νομού» Π.Ε. Καστοριάς

1182/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ» Π.Ε. Φλώρινας

1183/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» Π.Ε. Φλώρινας

1184/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία -καθαρισμός κοίτης ποταμών των Τ.Κ.  Αγίου Βαρθολομαίου, Πολυπλατάνου», Π.Ε. Φλώρινας

1185/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Πρακτικού για το διαγωνισμού του έργου :«Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Ασπρογείων», Π.Ε. Φλώρινας

1186/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου

1187/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ προγραμματισμού υπερωριών μηνός Μαΐου 2018

1188/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 1ου αγώνα Περιφερειακού Πρωταθλήματος SCRAMBLE Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου 2018, του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας στις 20/05/2018 στην Φλώρινα

1189/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHI 5222 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

1190/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) στεφάνων για τον εορτασμό της Ημέρας Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 (09-05-2018) και της Ημέρας Μνήμης Γενοκτονίας των Ποντίων (20-05-2018)

1191/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση ΕΓΚΡΙΣΗς δημοπρασίας και ΕΓΚΡΙΣΗ επαδημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ». προυπλ. δαπάνης 250.000,00 €

1192/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση ΕΓΚΡΙΣΗς Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και επανΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

1193/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1194/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

1195/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

1196/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

1197/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1198/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών

1199/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών

1200/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών συντήρησης για το Διοικητήριο Γρεβενών

1201/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών

1202/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης τιμής για τα 50χρονα της ιεροσύνης και της πνευματικής προσφοράς στην περιοχής μας του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητου με θεσμικούς φορείς της περιοχής, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μάιου 2018 την πόλη της Φλώρινας

1203/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την ΕΓΚΡΙΣΗ εργασιών (ελαιοχρωματισμοί) που θα πραγματοποιηθούν στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς

1204/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου που αφορά εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο Ε.Ο. της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018

1205/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1206/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1207/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φερομονών και παγίδων που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή συλλήψεων εντόμου καρπόκαψας και σένζιας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

1208/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Οργάνωσης Ποντίων Νομού Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1209/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες και πανό) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθέας με την Π.Ε. Καστοριάς

1210/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεση πίστωσης

1211/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017»

1212/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1213/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης (δείπνο) στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1214/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

1215/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης (catering) στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

1216/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

59

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2017-2018 για το χρονικό διάστημα έως 30-06-2018

1217/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗς δαπάνης από επιβολή διοικητικού προστίμου της ΑΑΔΕ Π.Ε. Γρεβενών

1218/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Γρεβενών στην συνδιοργάνωση Αθλητικού Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ

1219/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών – ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης»

1220/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018

1221/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

1222/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1223/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έτους 2018, Π.Ε. Γρεβενών

1224/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών

1225/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018

1226/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης  για την κάλυψη του κόστους της μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2018-2020 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  ΚΑΕ 192/0821 οικονομικών ετών 2018, 2019 και 2020 συνολικού  ποσού 3.000.000,00 ευρώ και την ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης ως δαπάνης  πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2018-2020

1227/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

70

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση ΕΓΚΡΙΣΗς δημοπρασίας και ΕΓΚΡΙΣΗ επαδημοπράτησης του έργου «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολ. 1.240.000,00 €

1228/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ακύρωση ΕΓΚΡΙΣΗς Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και επανΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:”ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ”

1229/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 79.106,75 € συμπεριλαμβα-νομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών

1230/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

73

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδατικού διαλύματος Ad Blue (για Unimog U423) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ)

1231/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης

1232/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για Νομική στήριξη

1233/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την ετήσια ανανέωση (2018-2019) του λογισμικού υποστήριξης για το Πρόγραμμα «Νομοθεσία της Εκπαίδευσης» Δ/θμιας Εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης

1234/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Κτηνιατρικό Γραφείο Σερβίων

1235/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) καρεκλών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

1236/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

79

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας της, προϋπολογισμού 443.595,71 € (συμπ. ΦΠΑ)»

1237/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

1238/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1239/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1240/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

1241/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1242/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 3/5/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/2-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/2-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/2-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/2-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/2-5-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας