Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/15-7-2020 συνεδρίαση (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/15-7-2020 συνεδρίαση (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/15-7-2020 συνεδρίαση (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (12η/2020).

190/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την  12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (12η/2020).
2.      Ημερήσιας Διάταξης          

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου: «Ενίσχυση λιθοδομών (ενεμάτωση) – επισκευή στέγης Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου οικισμού Αγίας Άννας». 

191/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
3.      Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,  κατά την περίοδο 2020-2021

192/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,  κατά την περίοδο 2020-2021.

4.     

Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης,  κατά την περίοδο 2020 – 2021.

193/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης,  κατά την περίοδο 2020 – 2021.
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.4β και παρ. 5 του Ν.4412/16, για την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφα – Δροσερού προς Βαρικό μέχρι τα όρια του Νομού

194/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.4β και παρ. 5 του Ν.4412/16, για την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφα – Δροσερού προς Βαρικό μέχρι τα όρια του Νομού.
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ορισμού νέων μελών στην ΚΕΠ της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Φλώρινας

195/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό νέων μελών στην ΚΕΠ της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Φλώρινας. 
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ενοριακού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Διλόφου Βοΐου Κοζάνης, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Διλόφου» και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Σύμβασης.

196/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία

τον ορισμό νέων μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

 

Κοζάνη 17/7/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό