Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/14-4-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/14-4-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/14-4-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 8η/20

524/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την  προμήθεια  φορητών αναπνευστήρων πίεσης & στοματορινικών μασκών για τις ανάγκες  μονάδων υγείας της Π.Ε. Καστοριάς, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19

525/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση δαπάνης για την αγορά τροφίμων στην Δ.Ε. Μεσοποταμίας

526/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σύστασης τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως βεβαιώνεται από το Υπουργείο Υγείας

527/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

528/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ δαπανών στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

529/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση δαπανησ Π.Ε. Καστοριάς

530/20 εγκρίθηκε ομόφωνα η απόσυρση του θέματος
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

531/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020

532/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για άμεση προμήθεια καμερών και ηχείων για τηλεδιάσκεψη

533/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

534/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ για την προμήθεια Χημικών για το νέο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

535/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την  προμήθεια υλικών πληροφορικής για τις έκτακτες ανάγκες Πολιτικής Προστασίας και το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς λόγω του ιού COVID–19

536/20 εγκρίθηκε κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου»,  Προϋπολογισμού δαπάνης #255.000,00€# 

537/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου», Προϋπολογισμού δαπάνης #255.000,00€# 

538/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και  των ΟΡΩΝ Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ» Προϋπολογισμού: 1.750.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

539/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια αντισηπτικών & ειδών καθαριότητας της Π.Ε. Γρεβενών

540/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού I του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την τριετία 2020-2022»

541/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

542/20 εγκρίθηκε ομόφωνα

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»,   Προϋπολογισμού δαπάνης #158.380,00 €#

543/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης #158.380,00€#

544/20 εγκρίθηκε ομόφωνα Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού κατακύρωσης  ανοικτού  διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών  υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

545/20 εγκρίθηκε ομόφωνα
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εισήγηση για νέα δημοπράτηση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης του Οδικού τμήματος «Κοζάνη – Αεροδρόμιο», της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (ΕΟ 3)» με αλλαγή των όρων του διαγωνισμού

546/20 εγκριθηκε ομοφωνα Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

ΚΟΖΑΝΗ 15/4/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ