Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/27-3-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/27-3-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/27-3-19 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (Β2Β) με Γάλλους και Γερμανούς στο πλαίσιο «SYNERGASIA” από 27 έως 28 Μαρτίου 2019 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση Επιχειρηματικών Συναντήσεων (Β2Β) με Γάλλους και Γερμανούς στο πλαίσιο «SYNERGASIA” από 27 έως 28 Μαρτίου 2019 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

709/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την τοποθέτηση συσκευών προστασίας από διαβρώσεις και άλατα του δικτύου νερού του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

710/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δειγμάτων νερού προς έκδοση άδειας εμπορίας

711/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Σύλλογο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Βελβεντού, στην 1η ανάβαση αυτοκινήτων Βελβεντού, που θα πραγματοποιηθεί   στις 13 & 14 Απριλίου 2019

712/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος, στον αγώνα Εθνικών ομάδων Ανδρών Ελλάδας – Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί   στις 10 Απριλίου 2019

713/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης στα πλαίσια της επιστημονικής ημερίδας Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας με τίτλο: «Η εκπαίδευση Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας : Οι φυσικές επιστήμες στο Νηπιαγωγείο», με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Παν. Δυτικής Μακεδονίας, την περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Δυτ. Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στην πόλη της Φλώρινας   

714/19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 29/3/2019

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ