Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/15-6-2022 κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/15-6-2022 κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/15-6-2022 κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 103/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.
Ημερήσιας Διάταξης

Καθορισμός αριθμού θέσεων μαθητευομένων Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης κατά την περίοδο 2022 – 2023.

104/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον

καθορισμό του αριθμού θέσεων μαθητευομένων Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης κατά την περίοδο 2022 – 2023.

3. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατά το σχολικό έτος 2022-2023. 105/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον

Καθορισμό του αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης,  κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Κοζάνη 16/6/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου