Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 24η/31-12-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 24η/31-12-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 24η/31-12-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 24η/31-12-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1 Ημερήσιας Διάταξης

16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ (2015)

Ημερήσιας Διάταξης

16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ (2015)

285/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του προϋπολογισμού

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του προϋπολογισμού

2 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προδέσμευσης Πίστωσης Έτους 2016 και Έγκριση Θέσπισης Πάγιων κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας ΚΑΕ 1232, Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Έτος 2016.

Έγκριση Προδέσμευσης Πίστωσης Έτους 2016 και Έγκριση Θέσπισης Πάγιων κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας ΚΑΕ 1232, Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Έτος 2016.

286/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έγκριση προδέσμευσης και την έγκριση θέσπισης κατ΄αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έγκριση προδέσμευσης και την έγκριση θέσπισης κατ΄αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας

3 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προδέσμευσης Πίστωσης Έτους 2016 και Έγκριση Θέσπισης Πάγιων κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας ΚΑΕ 1232, Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προδέσμευσης Πίστωσης Έτους 2016 και Έγκριση Θέσπισης Πάγιων κατ΄ αποκοπή Χορηγημάτων Καθαριότητας ΚΑΕ 1232, Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016.

287/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έγκριση προδέσμευσης και την έγκριση θέσπισης κατ΄αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έγκριση προδέσμευσης και την έγκριση θέσπισης κατ΄αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας

4 Ημερήσιας Διάταξης

17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ (2015)

Ημερήσιας Διάταξης

17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ (2015)

288/15 Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του προϋπολογισμού

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του προϋπολογισμού

Κοζάνη 31/12/2015

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος