Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 22η/30-11-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΖΕΠ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 22η/30-11-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 22η/30-11-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

251/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων
2. Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς με αντικείμενο τη συνεργασία των δύο φορέων για την πραγματοποίηση των Καστοριανών Ραγκουτσαρίων 2016

252/15 Το Π.Σ. εγκρίνει

ομόφωνα τη σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης

3.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου και Υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΒΕ Κοζάνης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: “Διερεύνηση της Κλαδικής Επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας και της Δυνατότητας Πρωτογενούς Παραγωγής στον Κλάδο της Μεταποίησης μέσα από την Παραγωγή Πρώτων Υλών που Εισάγονται μέχρι Σήμερα από Τοπικές Επιχειρήσεις”

253/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το σχέδιο και την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης – Τροποποίησης Έργων του Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

254/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ένταξη –τροποποίηση έργων του Ε.Α.Π.
5. Ημερήσιας Διάταξης

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που Αφορά την Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων του Κτιρίου της ΖΕΠ Κοζάνης.

255/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης
6. Ημερήσιας Διάταξης

Απόσυρση Μηχανήματος Έργου της Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ.

256/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απόσυρση του μηχανήματος
7. Ημερήσιας Διάταξης

14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ (2015)

257/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 14η τροποποίηση προϋπολογισμού
8. Ημερήσιας Διάταξης

15η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ (2015)

258/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 15η τροποποίηση προϋπολογισμού

9.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ» Προϋπολογισμού: 97.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

259/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης-εκτέλεσης του έργου
10. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ – ΡΥΜΝΙΟ», Προϋπολογισμού : 24.441,58 € (με Φ.Π.Α.).

260/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης έργου
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Αποχιονισμός Χειμερινής Περιόδου 2015-2016 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 600.240,00€ (με Φ.Π.Α.)

261/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης έργου

12.

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθμ. 226/2015 (19-10-2015) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας ως προς το Φορέα Υλοποίησης (Φ.Υ.) του Έργου με Τίτλο: «Έπιχειρησιακό Πρόγραμμα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας»

262/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ», Προϋπολογισμού: 9.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

263/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ Δυτ. Μακεδονίας 2012-2016 του Έργου με Τίτλο: «Υλοποίηση Έργων Υποδομών Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης (2015)».

264/15 Το Π.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ

15.

Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για την Εκτέλεση των Έργων, στο Οδικό Δίκτυο της Ε.Ο. Κοζάνης –Πτολεμαΐδας που Αφορούν το Έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 41 & 42-ΓΡΑΜΜΗ 1 & 2 ΜΟΝΑΔΑΣ V) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»

265/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας
16. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.)

266/15 Το Π.Σ. ενέκρινε

ομόφωνα τη σύναψη και το σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης

17. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2016

267/15 Το Π.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σχέδιο της Τουριστικής Προβολής της Π.Δ.Μγια το 2016

18.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Συμμετοχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

268/15 Το Π.Σ. ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σχέδιο συμμετοχής της Π.Δ.Μ. σε πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
19. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) για Πρόγραμμα Prolife. Με τίτλο «Υλοποίηση Πακέτων Εργασίας του έργου: “Prolife” The quality of life prerequisite for progress and sustainable development in the cross border area (Η ποιότητα ζωής ως Προϋπόθεση για την Πρόοδο και την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Διασυνοριακή Περιοχή)» και την Μεταφορά Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου από Εταίρο σε Εταίρο

269/15 Aναβάλλεται

Κοζάνη 2/12/2015

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος