Διοικητήριο ΖΕΠ

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 21η/15-11-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 21η/15-11-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 21η/15-11-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Ημερήσιας Διάταξης

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για το θάνατο του Γεωργίου Καπαχτσή

250/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα

Κοζάνη 16/11/2015

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος