Δεσκάτη Γρεβενών

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Υπογράφτηκε η Προγραμματική σύμβαση για την διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης Δεσκάτης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Θεόδωρο Καρυπίδη εκ μέρους της Περιφέρειας, η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Δεσκάτης, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), με αντικείμενο «Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας, στον οικισμό της Δεσκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία».

Σκοπός του έργου είναι να παραχθούν τα προαπαιτούμενα, ώστε:

Α) Ο Δήμος Δεσκάτης να ανταποκριθεί επιτυχώς στις επικείμενες προσκλήσεις για τη δράση ανάπτυξης – αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης, εκτιμώμενου π/υ 6,0 εκ. €.

Β) Η τυχόν επιτυχής έκβαση της υποψηφιότητας του Δήμου Δεσκάτης στις προσκλήσεις για τη δράση ανάπτυξης – αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης και η υλοποίηση του έργου να σχεδιαστούν εξαρχής με τέτοιο τρόπο ώστε το αναπτυσσόμενο πιλοτικό σύστημα να αποτελέσει τη βάση και το κίνητρο για την επέκταση της τηλεθέρμανσης σε όλη την πόλη, καθώς και για την προσέλκυση επιπλέον επενδύσεων στην ενέργεια στην περιοχή, ο οποίος άλλωστε θα είναι και ο σκοπός του σχετικού Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης.

Τα κύρια προαπαιτούμενα που πρέπει να παραχθούν κατά τη διάρκεια του παρόντος έργου είναι:

Α) Η προετοιμασία της διακήρυξης προμήθειας για την κατασκευή του πιλοτικού συστήματος τηλεθέρμανσης με βιομάζα των δημοσίων κτιρίων (σχολείων, κτλ) της Δεσκάτης. Το ΤΕΙΔΜ δεσμεύεται για την πλήρη υποστήριξη του Δήμου Δεσκάτης κατά τη διάρκεια υποβολής πρότασης, τεχνικών δελτίων, κτλ σε πρόσκληση της δράσης ανάπτυξης – αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης, εκτιμώμενου π/υ 6,0 εκ. € από το ΠΕΠ-ΔΥΜ, μέχρι την αξιολόγηση και την ένταξη του έργου.

Β) Η διερεύνηση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ενός συστήματος τηλεθέρμανσης από βιομάζα με δυνατότητα συμπαραγωγής θερμότητας – ηλεκτρισμού, που θα κάλυπτε όλη την πόλη της Δεσκάτης.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 186.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 «Η προώθηση των δράσεων της ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων και της τηλεθέρμανσης της Δεσκάτης με βιομάζα και φυσικό αέριο, αποτελούν σημαντικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις για την περιοχή, και έχουν στόχο να μειωθεί σημαντικά το κόστος θέρμανσης που επιβαρύνει ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες τους κατοίκους της» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.