Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου ΠΔΜ

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 736.760€ για συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συμβάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 736.760,00€ για οδικά έργα που αφορούν την συντήρηση και επισκευή του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  Θεόδωρος Καρυπίδης.

Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, απαραίτητες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την άρση της επικινδυνότητας και τις ασφαλείς μετακινήσεις. 

Ειδικότερα:

  1. Συντήρηση τεχνικών έργων 2018. Το έργο αφορά την κατασκευή νέων κιβωτιοειδών οχετών και την επισκευή φθαρμένων τεχνικών έργων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών, προϋπολογισμού 200.000,00€, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 541, με χρόνο περαίωσης 18 μήνες.
  2. Συντήρηση και επισκευή του οδοστρώματος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών 2018. Αντικείμενο του έργου είναι η άρση καταπτώσεων, η επισκευή επιχωμάτων, η κατασκευή ερεισμάτων και η αποφόρτιση συρματοπλεγμάτων, προϋπολογισμού 100.000,00€, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 541, με χρόνο περαίωσης 18 μήνες.
  3. Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2018. Πρόκειται για την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας και την επισκευή φθορών στο βόρειο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών, με προϋπολογισμό 246.760,00€, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 541, με χρόνο περαίωσης 18 μήνες.
  4. Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2018. Πρόκειται για την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας και την επισκευή φθορών στο νότιο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών, με προϋπολογισμό 190.000,00€, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 541, με χρόνο περαίωσης 18 μήνες.