Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών, του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (Αρ. Διακ. 17/2020, ΕΣΗΔΗΣ 94642)

Μετάθεση ημερομηνίας

Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών, του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, προϋπολογισμού 180.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), με α/α ΕΣΗΔΗΣ 94642

Αποφασίζουμε

Την Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, προϋπολογισμού 180.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 94642, μέχρι την 03η /08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

Συνημμένα:

Η διακήρυξη καθαριότητας

diakirixi17-2020-kathariotita-kozani-orthi