Οριστική Έκθεση Ελέγχου της εταιρείας «REFENERGY ΙΚΕ» που βρίσκεται στη θέση Κάτω Σφαγεία 4 στην περιοχή «Κασλάς» στη ΔΚ Κοζάνης

Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

Οριστική Έκθεση Ελέγχου της εταιρείας «REFENERGY ΙΚΕ» που βρίσκεται στη θέση Κάτω Σφαγεία 4 στην περιοχή «Κασλάς» στη ΔΚ Κοζάνης

Στις 09/12/2022 διενεργήθηκε έκτακτη και μερική αυτοψία, σε συνέχεια των (29) – (31) σχετικών, από τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κοζάνης, Φωτεινή Τσιολάκη, Αικατερίνη Λιάκου και Ανδρέα Καραλιώτη, που συγκλίθηκε με το με Α.Π. 194598/09-12-2022 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης, για έλεγχο τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στην μεταποιητική δραστηριότητα της εταιρείας «REFENERGY ΙΚΕ» που βρίσκεται στη θέση «Κάτω Σφαγεία 4» στην περιοχή «Κασλάς», στην Κοζάνη.

Κατά την αυτοψία, συμπληρώθηκε η (32) σχετική Έκθεση Αυτοψίας η οποία υπογράφηκε από τα προαναφερόμενα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κοζάνης και τον κ. Ιωάννη Κική, εταίρο της «REFENERGY ΙΚΕ».

Η Οριστική Έκθεση Ελέγχου της εταιρείας «REFENERGY ΙΚΕ» που βρίσκεται στη θέση Κάτω Σφαγεία 4 στην περιοχή «Κασλάς» στη Δ.Κ. Κοζάνης της ομώνυμης Δ.Ε. του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (pdf)

 

oristiki-ekthesi-elegchoy-refenergy-ike-kozani

 

Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Κοζάνης