2014 Δηλώσεις Π.Κ. Αιρετών

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Δασκαλόπουλος Αντώνιος 2014

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Κεχαγιάς Φώτιος 2014

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Πλακεντάς Παναγιώτης 2014

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Χριστοφορίδης Γεώργιος 2014