Ανοιχτά Δεδομένα

Σε αυτή τη σελίδα θα αναρτώνται σύμφωνα με το Ν. 4305/2014 τα σύνολα δεδομένων, εγγράφων και πληροφοριών όπου εκδίδουν ή διαχειρίζονται και κατέχουν, λόγω αρμοδιότητας όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμό:

https://opengov.pdm.gov.gr/data/