Ονομαστικές Καταστάσεις Επιτυχόντων στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Βάσεις 2015

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 2015

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α (90% και 10%)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 90% 2015 ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 10% 2013 και 2014  ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)