Διοικητήριο ΖΕΠ

Για την αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστών του κειμένου της προ ημερών δημόσιας επιστολής του κ. Χάρη Κάτανα, η οποία περιείχε σημαντικές ανακρίβειες, το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας εξέδωσε το κάτωθι ενημερωτικό σημείωμα

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Για την αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστών του κειμένου της προ ημερών δημόσιας επιστολής του κ. Χάρη Κάτανα, η οποία περιείχε σημαντικές ανακρίβειες, το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας εξέδωσε το κάτωθι ενημερωτικό σημείωμα:

Για την αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστών του κειμένου της προ ημερών δημόσιας επιστολής του κ. Χάρη Κάτανα, η οποία περιείχε σημαντικές ανακρίβειες, το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας εξέδωσε το κάτωθι ενημερωτικό σημείωμα:

Για την αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστών του κειμένου της προ ημερών δημόσιας επιστολής του κ. Χάρη Κάτανα, η οποία περιείχε σημαντικές ανακρίβειες, το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας εξέδωσε το κάτωθι ενημερωτικό σημείωμα:

Η Δράση «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 1014-2020», εντάσσεται στα ευρύτερα Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα»2016-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα Προγράμματα  Τοπικής Ανάπτυξης υλοποιούνται από Ομάδες Τοπικής Δράσης  που συστήνονται  από τις Αναπτυξιακές Εταιρείες, οι οποίες και υπέβαλαν τους σχετικούς φακέλους υποψηφιότητας, βάσει της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στις 12-12-2016  (ΦΕΚ Β΄ 4111/21-12-2016).

Την αποκλειστική ευθύνη για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, είχαν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης των Αναπτυξιακών Εταιρειών ως τελικοί δικαιούχοι της σχετικής πρόσκλησης.

Πέραν τούτων, η όλη διαδικασία έλαβε χώρα κατά την θητεία της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής, όμως, όπως προαναφέρθηκε, την αποκλειστική ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών έχουν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης της κάθε Π.Ε.

Σε καμία περίπτωση η εκάστοτε Περιφερειακή Αρχή.

Επομένως, αφενός ο κ. Κασαπίδης δεν ήταν εκείνη την περίοδο Περιφερειάρχης Δυτικής  Μακεδονίας και αφετέρου ο κ. Κάτανας, εάν θέλει να αναζητήσει την όποια ευθύνη, θα πρέπει να συνομιλήσει με τους προϊσταμένους της κάθε ΟΤΔ για να μάθει τους λόγους για τους οποίους δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του 2016.

Σε κάθε περίπτωση, η Περιφερειακή Αρχή είναι διαθέσιμη για την υπεύθυνη ενημέρωση κάθε πολίτη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την καλύτερη  προετοιμασία τυχόν δημόσιων παρεμβάσεών του, που θα προφυλάξουν από σημαντικές ανακρίβειες  τόσο τον ίδιο όσο και τους πολίτες που οφείλει να προστατεύει και να ενημερώνει σωστά.