INNOTRANS

INNOTRANS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: INTERREG EUROPE

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

ΣΤΟΧΟΣ: 1.1: Βελτίωση των πολιτικών καινοτομίας στις υποδομές

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Enhancing Transport Innovation Capacity of Regions

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: INNOTRANS

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:1.196.744,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 218.278,00 €

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1/1/2017-31/12/2021

ΕΤΑΙΡΟΙ

  1. Εταίρος 1, LP: Coventry University Enterprises Ltd – συντονιστής (UK)
  2. Εταίρος 2, P2: Abruzzo Region (Italy)
  3. Εταίρος 3, P3: City of Prague (Czech Republic)
  4. Εταίρος 4, P4: South-East Regional Development Agency (Romania)
  5. Εταίρος 5, P5: Region of Western Macedonia (Greece)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: http://www.interregeurope.eu/innotrans/

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο στοχεύει:

  • στη χαρτογράφηση της ικανότητας καινοτομίας των περιφερειών στον τομέα των μεταφορών
  • στον εντοπισμό των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των περιφερειών
  • στη σύνταξη οδηγιών για συγκεκριμένες πολιτικές και σχέδια δράσης στον τομέα των μεταφορών με βάση τα πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας
  • στη διερεύνηση των προοπτικών καινοτόμων δράσεων στον τομέα των μεταφορών στις περιφέρειες και στη δημιουργία προτάσεων προκειμένου να υποστηριχθούν οι αδύναμες περιφέρειες.

Τελικός στόχος του έργου είναι η συμβολή του στη δημιουργία μίας περιφερειακής συνείδησης συνεχούς καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών που θα ελαχιστοποιεί τα πιθανά ρίσκα από την εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων και θα μεγιστοποιεί τις θετικές τους επιπτώσεις.

Συνοψίζοντας, το INNOTRANS, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος καινοτομίας στις περιφέρειες, επικεντρώνεται στη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών στήριξης της καινοτομίας στις μεταφορές ως βασικό στοιχείο εξασφάλισης καινοτομίας στις μεταφορικές υποδομές,

Ο τελικός στόχος του INNOTRANS είναι να υποβοηθήσει τις περιφέρειες στη χάραξη πολιτικής χρηματοδότησης στον τομέα των μεταφορών που να βασίζεται στα υφιστάμενα και δυνητικά πλεονεκτήματά τους, αποφεύγοντας τον κατακερματισμό και  την απομόνωση και εξασφαλίζοντας τη διασύνδεση και την αύξηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων κεφαλαίων με νέους και διαφορετικούς τρόπους.

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ