ΕΛΛΑΔΑ 2.0-ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΜε τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης-Next Generation EU

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα -οικονομία, κοινωνία και θεσμούς- σε μια νέα εποχή. Να πυροδοτήσει μια θεμελιώδη αλλαγή οικονομικού υποδείγματος προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο γραφειοκρατικό, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και με ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, προσβάσιμο σε όλους.

 

Δεν πρόκειται απλώς για μια οικονομική μετάβαση. Στόχος είναι να γίνουν θεμελιώδεις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, που θα επηρεάσουν όχι μόνο την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και τις τεχνολογίες, τις νοοτροπίες και τους θεσμούς. Μία μετάβαση που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό με την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΛΛΑΔΑ 2.0: https://greece20.gov.gr

 

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Δράσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της υπ.αρ. 43972/1-7-2022 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «Sub 2 –16631_ Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» , υπέβαλε και υλοποιεί έργο με τίτλο “Δράσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Δυτικής Μακεδονίας” που περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:

Τίτλος Υποέργου Υπηρεσία Υλοποίησης Οικονομικό Αντικείμενο
Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Κοζάνης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ  €          9.500.000,00
Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Καστοριάς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ  €          3.800.000,00
Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ  €          3.500.000,00
Ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι Κ2 & Κ3 της οδού Δυτικής Εορδαίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ  €              306.000,00
Κατασκευή κυκλικών κόμβων Φωτεινής – Μεταμόρφωσης και Γκιόλε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  €              900.000,00