Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» η κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού που θα εξυπηρετεί και νήπια με αναπηρία στη ΖΕΠ Κοζάνης

Διοικητήριο ΖΕΠ

Την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» της κατασκευής πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.

 Ο σταθμός, δικαιούχος του οποίου είναι ο δήμος Κοζάνης,  προορίζεται για 12 βρέφη, 40 νήπια, χωρισμένα σε δύο ηλικιακές ομάδες και 20 νήπια με αναπηρία, επίσης χωρισμένα σε δύο ηλικιακές ομάδες, δηλαδή για συνολική δυναμικότητα 72 παιδιών.

Το κτίριο αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο και α’ όροφο και περιλαμβάνει λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νηπίων και των νηπίων με αναπηρία, με χώρους υποδοχής και αναμονής για καροτσάκια, αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων, χώρους παιχνιδιού και φαγητού, ενώ οι υπαίθριοι χώροι διαχωρίζονται σε χώρους πρασίνου, ελεύθερους χώρους παιχνιδιού και στεγασμένους χώρους.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 3,054,709.01 €.