5 Προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2)

Ενημέρωση για την πορεία των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για τις λιγνιτικές περιοχές (Αντιπεριφέρεια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ενημέρωση για την πορεία των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για τις λιγνιτικές περιοχές (Αντιπεριφέρεια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης)

Ενημέρωση για την πορεία των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για τις λιγνιτικές περιοχές (Αντιπεριφέρεια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης)

Η Αντιπεριφέρεια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, μέσα σε διάστημα σχεδόν τριών μηνών καλύφθηκαν οι πρώτες 1.000 θέσεις των προγραμμάτων για την απασχόληση εργαζομένων σε περιοχές που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση, με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ να εκτιμά πως σταδιακά, όσο προχωρεί η διαδικασία μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, θα καλύπτονται οι συνολικά 5.400 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας που περιλαμβάνει το πακέτο δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 107 εκατ. ευρώ.

Συνολικά έως και τα μέσα Μαρτίου καλύφθηκαν 1.014 θέσεις πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων οι 796 ή 78,5% στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οι 218 (21,5%) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή «τρέχουν» δύο προγράμματα από τον ΟΑΕΔ:

 • Το πρώτο αφορά την επιδότηση της εργασίας για την πρόσληψη 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.
  Έχει συνολικό προϋπολογισμό 48 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  Ήδη έχουν βρει δουλειά 301 άνεργοι, που αντιστοιχούν στο 29,7% των ανέργων που έχουν ενταχθεί σε κάποια θέση εργασίας έως τώρα.
  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12-18 μήνες, το ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών κυμαίνεται μεταξύ 75%-100%, ενώ το ποσό επιχορήγησης μεταξύ 700-933 ευρώ μηνιαίως και 8.397-16.794 ευρώ συνολικά, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου και του κλάδου της επιχείρησης που εργαζόταν.
  Σύμφωνα δε με τα στοιχεία, ένας στους δύο που βρήκε δουλειά ήταν μακροχρόνια άνεργος, βρισκόταν δηλαδή εκτός αγοράς εργασίας πάνω από 12 ή ακόμη και πάνω από 24 μήνες.

  Να σημειωθεί ότι στην επιχορήγηση του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας.

  Η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας έχει παραταθεί μέχρι την Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022.

 • Το δεύτερο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αφορά 2.000 νέους σε ηλικία ανέργους έως 29 ετών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (1.450 θέσεις) και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (550 θέσεις), συνολικού προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ.
  Μέχρι τα μέσα Μαρτίου είχαν ενταχθεί σε αυτό 537 άνεργοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (53% του συνόλου των ήδη ωφελουμένων) και 175 άνεργοι στην Πελοπόννησο (17,4%).
  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες και στους συμμετέχοντες καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Το πρόγραμμα παραμένει ανοιχτό μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων.

Από τους συνολικά 1.014 ανέργους που τοποθετήθηκαν σε θέση εργασίας, οι 672 ή 66,3% είναι γυναίκες, ενώ σε σχέση με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο οι 457 (45,1%) έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις στις οποίες προσελήφθησαν, καθώς αντανακλούν την εικόνα που επικρατεί στην εγχώρια επιχειρηματικότητα.

Έτσι, το 91,3% δηλαδή 926 ωφελούμενοι εντάχθηκαν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, με έως εννέα άτομα.

Τα 613 άτομα που βρήκαν δουλειά ήταν εκτός της αγορά εργασίας έως 6 μήνες ενώ τα 149 ήταν στη λίστα ανεργίας από ένα έως δύο έτη.

Το εμπόριο χονδρικό, λιανικό, επισκευή οχημάτων και μοτοσυκλετών προσέλαβε 262 άτομα (32%).

Ο κλάδος επαγγελματικών επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων 133 άτομα (16.26%).

Ο κλάδος της εστίασης και των καταλυμάτων 77 (9.41%) ενώ ο κλάδος της υγείας και κοινωνικής μέριμνας 59 (7.21%)

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη: «Είναι πολύ θετική για μας η καλή ανταπόκριση που έχουν τα προγράμματα στην τοπική αγορά εργασίας. Μέσα σε τρεις μήνες προσλήφθηκαν πάνω από 1000 άνεργοι σε περιοχές που χαρακτηρίζονται θύλακες υψηλής ανεργίας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε το επόμενο διάστημα σε στοχευμένα προγράμματα που μπορούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο την ανεργία