Ενενήντα οκτώ χρόνια μετά την εξόντωση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και η ημέρα αυτή, ως ιστορικό γεγονός, είναι χαραγμένη στη μνήμη μας

Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τούρκικο Κράτος

Ενενήντα οκτώ χρόνια μετά την εξόντωση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το

τουρκικό κράτος και η ημέρα αυτή, ως ιστορικό γεγονός, είναι χαραγμένη στη

μνήμη μας

Ενενήντα οκτώ χρόνια μετά την εξόντωση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το

τουρκικό κράτος και η ημέρα αυτή, ως ιστορικό γεγονός, είναι χαραγμένη στη

μνήμη μας

Ο ξεριζωμός των ελληνικών πληθυσμών αποτελεί μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας.

Τιμάμε σήμερα την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, με σεβασμό και ταπεινότητα.

Τα ιστορικά γεγονότα δεν παραγράφονται, ούτε λησμονούνται. Είναι μεγάλη ευθύνη όλων μας να διατηρούμε αναλλοίωτες την ιστορική γνώση και τις αξίες, παραδίδοντάς τες ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

Ο διωγμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ο δρόμος της προσφυγιάς αλλά και η ενσωμάτωση και προκοπή τους στην Ελλάδα, μας δίδαξαν και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να μας διδάσκουν και να μας εμπνέουν με ιδεώδη και ιδανικά.

Ενωμένοι στις σημερινές προκλήσεις, οφείλουμε να παλέψουμε για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και να χαράξουμε νέους δρόμους προόδου και ευημερίας.