Έναρξη προγράμματος GO_GREEN υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, επικεφαλής εταίρου του προγράμματος

Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 ΠΔΜ

Έναρξη προγράμματος GO_GREEN υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, επικεφαλής εταίρου του προγράμματος

Έναρξη προγράμματος GO_GREEN υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, επικεφαλής εταίρου του προγράμματος

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στην ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση «kick-off meeting» του έργου «Computing Power Goes Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN»

Το εν λόγω έργο εγκρίθηκε και εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «2. Environment» με Θεματικό Στόχο «06-Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά έργα του Προγράμματος «Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020».

Το πρόγραμμα φέρνει κοντά πέντε χώρες, την Αλβανία, την Βόρεια Μακεδονία την Βουλγαρία, την Κύπρο, και την Ελλάδα σαν επικεφαλής εταίρο.

Ο σχετικός σύνδεσμος για την ανοικτή εκδήλωση είναι ο:

https://www.epresence.gov.gr/join/97394/60cf3d87-b39c-4aee-9b77-9d70d20724f3