Εκδηλώσεις Υγείας στη Σιάτιστα την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 (b)

Εκδηλώσεις Υγείας στη Σιάτιστα την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών
Εκδηλώσεις Υγείας στη Σιάτιστα την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

 

10.30 «Στοματική υγιεινή για παιδιά»

11.00 «Μέτρα αυτοπροστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές»

18.30 «Φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρων: Συμπτώματα, διάγνωση και σύγχρονη

θεραπεία»

19.00 «Τα συνήθη προβλήματα του μαστού και ο προληπτικός έλεγχος»

19.30 «Ζώντας µε Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)»

20.00 «”Κάλλιο Προλαμβάνειν παρά Θεραπεύειν” Οξύ “Έμφραγμα Μυοκαρδίου

(Ο.Ε.Μ.)- Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος»

 

 

Εκδηλώσεις Υγείας στη Σιάτιστα την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

Αντιπεριφέρεια Δημόσιας Υγείας