Εγκρίσεις Δημοπρατήσεων και αναλυτικών διακηρύξεων έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-9-2021)

Διοικητήριο ΖΕΠ

Εγκρίσεις Δημοπρατήσεων και αναλυτικών διακηρύξεων έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-9-2021)

Εγκρίσεις Δημοπρατήσεων και αναλυτικών διακηρύξεων έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-9-2021)

Εγκρίθηκαν την Τρίτη 07 Σεπτεμβρίου 2021, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι Δημοπρατήσεις και οι Όροι Διακηρύξεων των Δημοπρασιών των έργων «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών» και «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Σερβίων»

Οι προϋπολογισμοί των έργων ανέρχονται σε 718.000,00€ και 2.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Έγκριση έλαβε επίσης, με απόφαση της επιτροπής, η αναλυτική διακήρυξη του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2021» προϋπολογισμού 250.000,00€.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα, δίνοντας βαρύτητα στα έργα οδικών υποδομών και στα έργα στήριξης του πρωτογενή τομέα.

Αποτελεί δέσμευση άλλωστε της Περιφερειακής αρχής, η υλοποίηση έργων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των οδικών μεταφορών και της ασφάλεια των χρηστών, καθώς και η έμπρακτη στήριξη του αγροτικού τομέα,  πυλώνα ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας.