Αποκατάσταση του Αρχοντικού Μανούση - Δούκα Τζάτζα στη Σιάτιστα

Δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση του Αρχοντικού Μανούση – Δούκα Τζάτζα στη Σιάτιστα»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση του Αρχοντικού Μανούση – Δούκα Τζάτζα στη Σιάτιστα»

Δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση του Αρχοντικού Μανού ση – Δούκα Τζάτζα στη Σιάτιστα»

Τη διακήρυξη της δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση του Αρχοντικού Μανούση- Δούκα Τζάτζα στη Σιάτιστα», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022.

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και αποκατάσταση του αρχοντικού Μανούση- Δούκα Τζάτζα στη Σιάτιστα, που είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο ιστορικό μνημείο, με σκοπό τη διάσωση της τοπικής αρχιτεκτονικής και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Περιλαμβάνονται εργασίες :

Κατασκευή περιμετρικής αποστραγγιστικής τάφρου

Ενίσχυση της θεμελίωσης

Συμπλήρωση και αντικατάσταση φθαρμένων λίθων

Εφαρμογή ενεμάτων και αρμολόγηση της λιθοδομής

Επισκευή της στέγης, των δαπέδων και των εσωτερικών χωρισμάτων

Αποκατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων

Υδροχρωματισμών

Θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης

Συντήρησης του περίβολου και του υφιστάμενου πλακόστρωτου

Το έργο προϋπολογισμού 932.542,98 €, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το έργο θα δημοπρατηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2022, Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κοζάνης και η προθεσμία περαίωσής του είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Περιφερειακή Αρχή τηρεί στο ακέραιο τη δέσμευση της για υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στον τομέα του πολιτισμού, για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στους οικισμούς και την ενίσχυση του τουρισμού.

Δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση του Αρχοντικού Μανούση - Δούκα Τζάτζα στη Σιάτιστα»