Διαγωνισμός

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Ε.Ο. Κοζάνης – Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.4) στη θέση της σιδηροδρομικής γέφυρας του Ο.Σ.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: ΩΧ827ΛΨ-ΥΗ6) 1.- H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ο.4) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ Ο.Σ.Ε.» με προϋπολογισμό 835.000,00 ΕΥΡΩ.

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας Στην Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας Στην Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 9.875 τ.μ. στο αγρόκτημα Λευκόβρυσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 9.875 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (ΑΔΑ: ΨΠΔΖ7ΛΨ-ΖΤΧ) Έχοντας υπόψη:

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 9.250 τ.μ. στο αγρόκτημα Αγίου Δημητρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 9.250 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΔΑ: Ω8ΠΠ7ΛΨ-ΥΦΛ) Έχοντας υπόψη:

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 7.500 τ.μ. στο αγρόκτημα Αγίου Δημητρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 7.500 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΔΑ: ΩΦ277ΛΨ-ΤΤΑ) Έχοντας υπόψη:

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 3.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Λευκόβρυσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 3.000 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (ΑΔΑ: 68037ΛΨ-ΠΘΠ) Έχοντας υπόψη:

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 2.784 τ.μ. στο αγρόκτημα Φτελιά Κοζάνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 2.784 τ.μ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ «ΦΤΕΛΙΑ» ΚΟΖΑΝΗΣ (ΑΔΑ: 6Ο0Ο7ΛΨ-ΡΜΛ) Έχοντας υπόψη:

Όλο το άρθρο