Απολογισμός Διαδικτυακής Ημερίδας με Θέμα: «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία»

Απολογισμός Διαδικτυακής Ημερίδας με Θέμα: «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απολογισμός Διαδικτυακής Ημερίδας με Θέμα: «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης WINCOME, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπό την ιδιότητα του Εταίρου 3 στο διασυνοριακό σχήμα υλοποίησης διοργάνωσε στις 28/9/2021 την Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:

«Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία».

Στις εργασίες τις ημερίδας συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλειος Άμπας, ο οποίος απευθύνοντας χαιρετισμό εκ μέρους της Περιφέρειας, εξήρε τη συμβολή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου για τη τοπική οικονομία και ειδικότερα για τον κλάδο της αμπελοκαλλιέργειας και οινοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε η στοχοθεσία και το πλέγμα δράσεων του έργου ενώ επίσης έγινε και αναφορά στα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης/διερεύνησης γενετικής παραλλακτικότητας και καταλογογράφησης των ποικιλιών αμπέλου της περιοχής.

Το βιντεοσκοπημένο υλικό της διοργάνωσης βρίσκεται αναρτημένο και ελεύθερα διαθέσιμο για προβολή στο YouTube μέσω του συνδέσμου:

http://www.youtube.com/watch?v=YRbNeq1NapQ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τη πράξη WINCOME μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του έργου ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://wincomeproject.eu

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Αλβανίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακού Προγράμματος IPA «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (85%) και από Εθνικούς Πόρους των Συμμετεχουσών Χωρών (15%).

The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania

 

Οι εταίροι για την Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία», Τρίτη 28/9/2021 στις 12:30 μ.μ.

 

Δήμος Ζίτσας (Επικεφαλής Εταίρος) Municipality of Zitsa (Lead beneficiary)

Δήμος Αμυνταίου (Εταίρος 2) Municipality of Amyntaio (BP2)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εταίρος 3) Region of Western Macedonia (BP3)

Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσας (Εταίρος 4) Regional Council of Korce (BP4)

Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Εταίρος 5) Regional Center for Development and Cooperation (BP5)

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα δημοσίευση δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority.

Απολογισμός Διαδικτυακής Ημερίδας με Θέμα: «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία»