Απολογισμός Αντιπεριφέρειας Περιφερειακής Ανάπτυξης 2020

Απολογισμός Αντιπεριφέρειας Περιφερειακής Ανάπτυξης 2020

Απολογισμός Αντιπεριφέρειας Περιφερειακής Ανάπτυξης 2020

Απολογισμός Αντιπεριφέρειας Περιφερειακής Ανάπτυξης 2020Απολογισμός Αντιπεριφέρειας Περιφερειακής Ανάπτυξης 2020

Ο πρώτος ετήσιος απολογισμός των πεπραγμένων της Αντιπεριφέρειας Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό συμβούλιο της 28ης Ιανουαρίου, είναι ο απολογισμός των ενεργειών που έγιναν κάτω από πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας.

Δουλέψαμε σκληρά για να βοηθήσουμε όσους είχαν ανάγκη και παράλληλα βάλαμε ισχυρές βάσεις για τα έργα της επόμενης ημέρας και την ανάπτυξη της περιοχής.

Πορεία ΠΕΠ 2014 -20

Η διοίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε αγαστή συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή, έκανε τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για την πρόοδο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 μέσα στον προηγούμενο χρόνο.

16 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, είναι προφανής η συνολική πρόοδος του προγράμματος σε όλους του τομείς, η οποία φαίνεται ξεκάθαρα και από τα γραφήματα της πορείας.

Απολογισμός Αντιπεριφέρειας Περιφερειακής Ανάπτυξης 2020 - Πορεία ΠΕΠ 2014 -20

Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Παραλάβαμε το ΠΕΠ στο 16% απορρόφησης και το φτάσαμε μόλις σε 16 μήνες στο 33% και τολμώ να πω με μεγάλη σιγουριά ότι στο τέλος του 2021 θα το έχουμε φτάσει τουλάχιστον  στο 70 % – 80 % απορρόφηση.

Τι σημαίνει στην πράξη αυτό. 50 εκ. ευρώ για εξοπλισμό και νέες κτιριακές υποδομές στα νοσοκομεία, 63 εκ. ευρώ για Χρηματοδοτικά Προγράμματα στήριξης Επιχειρήσεων, 60 Δημόσια Κτίρια προς ενεργειακή αναβάθμιση κλπ. Μεγαλύτερη απορρόφηση του ΠΕΠ σημαίνει έργα ανάπτυξης για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Απολογισμός Αντιπεριφέρειας Περιφερειακής Ανάπτυξης 2020 - ΠΕΠ 2014 -20

Χρηματοδοτικά Προγράμματα στήριξης Επιχειρήσεων

Σχετικά με την Επιχειρηματικότητα. Το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας είναι το πιο δραστήριο στον άξονα της επιχειρηματικότητας. Πέντε δράσεις στην επιχειρηματικότητα δεν έχει κανένα ΠΕΠ άλλης Περιφέρειας αυτήν την στιγμή, σύμφωνα και με τον ενδιάμεσο φορέα αξιολόγησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Οι κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ήταν βαρύτατες το προηγούμενο έτος. Οι επιχειρήσεις επλήγησαν σε τεράστιο βαθμό από μια πρωτοφανή κατάσταση.

Άμεσα, στις 2/10/2020, εκδόθηκε από εμάς η σχετική πρόσκληση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία».

Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 10 εκατομμύρια. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Περιφέρειας έγινε αύξηση του προϋπολογισμού στα 40 εκατομμύρια. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι απεριόριστοι.

Πραγματικά έγινε υπερπροσπάθεια να βρεθούν τα επιπλέον χρήματα και να γίνει η αύξηση του προϋπολογισμού.

Απολογισμός Αντιπεριφέρειας Περιφερειακής Ανάπτυξης 2020 - Χρηματοδοτικά Προγράμματα στήριξης Επιχειρήσεων

Αφουγκραζόμαστε συνεχώς τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε μια περίοδο που οι εξελίξεις μεταβάλλονται ραγδαία, συνεργαζόμαστε με τα επιμελητήρια και τους εμπορικούς συλλόγους και κύριο μέλημα είναι να προσαρμοζόμαστε στις νέες ανάγκες της εποχής.

Για το λόγο αυτό βοηθάμε και όσες επιχειρήσεις έμειναν εκτός με ένα νέο πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων το οποίο ξεκίνησε στις 27 Ιανουαρίου.

Επίσης, γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για την εξεύρεση νέων κονδυλίων για την στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία και την προκήρυξη νέου προγράμματος στήριξης ρευστότητας.

Προκηρύξαμε την δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία». Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 4.5 εκ ευρώ.

Τέλος, δημιουργήσαμε την πρόσκληση «Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία προϋπολογισμού 5.5 εκ ευρώ  η οποία δίνει Επιχορήγηση 70% στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Συνολικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχουν δαπανηθεί  79,3 εκ ευρώ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και διασύνδεσης των επιχειρήσεων.

Συνεργασία με ΜΟΔ

Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης για την υλοποίηση του προγράμματος μέσα στο 2020 κάναμε τις απαιτούμενες ενέργειες για την σύναψη συμφωνίας με την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ).

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι οι πρώτες ενέργειες που γίνανε είναι πολύ ενθαρρυντικές και οι Δήμαρχοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους προς την Περιφέρεια καθώς παρέχεται απτή και άμεση βοήθεια στήριξης των Δήμων με καταρτισμένο τεχνικά επιστημονικό προσωπικό, για την επιτάχυνση υλοποίησης των έργων τους που είναι ενταγμένα στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

ΤΑΔΥΜ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας μέσα στο 2020 κάναμε τις απαιτούμενες προσπάθειες για την προώθηση – ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και την ενεργοποίηση της λειτουργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του Ταμείου Ανάπτυξης (ΤΑΔΥΜ )

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Η ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη μιας περιοχής.

Η υποστήριξη  των νέων και της νεανικής επιχειρηματικότητας, αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφέρεια. Έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και συνεργασίες ώστε μέσα στο 2021 να δημιουργήσουμε την Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία.

Εκμετάλλευση Ορυκτού Πλούτου Περιφέρειας

Είμαστε στη διαδικασία επαφών με μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου με ενδεχόμενο μελλοντικής επένδυσης.

Είναι ευκαιρία να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες υπολογίζονται σε 500-700 μόνιμες, όταν οι επιχειρήσεις αυτές θα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

Είμαστε υπέρ της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της Περιφέρειας με τρόπο σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον.

Υποδομές  στρατηγικής σημασίας για τους παραγωγούς

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των υποδομών για τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης της Περιφέρειας καταγράψαμε τις ανάγκες τους σε Υποδομές πρόσβασης, ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

Ο πρωτογενής τομέας είναι βασικό κύτταρο της Περιφέρειας και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό  για την ανάπτυξή του.

Διάρθρωση Στρατηγικής Περιφερειακού Σχεδίου για τα Άτομα με Αναπηρία

Στο πλαίσιο της Νέας Ευρωπαϊκή Στρατηγικής 2021-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, κάνουμε την διάρθρωση Στρατηγικής Περιφερειακού Σχεδίου.

Διακεκριμένοι καλεσμένοι όπως ο Ευρωβουλευτής κ Κυμπουρόπουλος συμμετείχαν σε μια ημερίδα που διοργανώσαμε και εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τις προσπάθειες τις Περιφέρειας να είναι αρωγός για μια Περιφέρεια φιλική στα άτομα με αναπηρία.

Γενικές Δράσεις

 • Μέσω γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων συμμετέχουμε στην δημιουργία νέων
  σχεδίων στρατηγικής όπως το Νέο ΠΕΠ 2021 -2027
 • Επιτροπή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής.
 • Καταθέτουμε εισηγήσεις όπως η ανάπτυξη ενός σύγχρονου επιχειρηματικού
  πάρκου με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
 • Συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς φορείς και μεταφέρουμε τις ανάγκες και τα
  προβλήματά τους στα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες μέσω συναντήσεων και
  επιστολών.
 • Συμμετέχουμε και εκπροσωπούμε την Περιφέρεια σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  (έργο BIOECO-R.D.I. – finMED).
 • Προβάλουμε στους πολίτες το έργο και τα προγράμματα της Περιφέρειας στα
  Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα.

 

Και το κυριότερο, καθημερινά εξυπηρετούμε όλους όσους έχουν ανάγκη, δίνοντας τους τις απαραίτητες πληροφορίες και κατευθύνσεις.

Έχουμε εκλεγεί για να δίνουμε λύση στα προβλήματα των πολιτών και δεν το ξεχνάμε.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

Νικόλαος Λυσσαρίδης

 

Συνημμένα:

Η παρουσίαση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο (σε pdf)