Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (30-3-2022)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (30-3-2022)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (30-3-2022)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε ότι τα θέματα στην απευθείας μετάδοση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (30-3-2022) είναι τα:

1: Έγκριση ονοματοδοσίας της αίθουσας συσκέψεων του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών (Διοικητήριο Γρεβενών 3ος όροφος) προς τιμήν του εκλιπόντος πρώτου αιρετού Νομάρχη Γρεβενών Αντώνη Πέτσα.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

2: Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 30η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

3: Σύσταση Επιτροπής αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 Ν.3852/2010.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

4: Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Κασαπίδης.

5: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο υπό σύσταση Δίκτυο με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο ΑΓΡΟΒΟΙΟ».

Εισηγητής  ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Λάμπρος Χατζηζήσης.

6: Κατανομή ποσών του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

7: Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Δ’ Τρίμηνο του 2021.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

8: Έγκριση Απολογισμού Έτους 2021.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

9: 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (4η/2022).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

10: 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η/2022).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

11: 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (6η/2022).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

12: Έγκριση Ανοίγματος Λογαριασμού.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος.

13: Τροποποίηση ως προς τις ειδικότητες, της υπ’ αριθμ. 204/21 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη.

14:Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του έργου της ΠΕ  Καστοριάς: «Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς».

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη.

15:Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του έργου της ΠΕ  Καστοριάς: «Έργα Προστασίας  αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ  Βράχου» Προϋπολογισμού  37.000,00€.  (με ΦΠΑ),

Εισηγήτρια:  η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη.

16:Έγκριση Ένταξης Προμήθειας στο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2022 και του Τρόπου Δημοπράτησης της.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

17:Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Αθανάσιος Φωλίνας.

18: Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16, για το έργο: «Βελτίωση οδικού τμήματος Βουνάσα – Ελάτης εντός των ορίων της Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 2.730.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

19: Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16 για το έργο: «Βελτίωση και εκσυχρονισμός του Αρδευτικού έργου Μεσιανής Δήμου Σερβίων», Προϋπολογισμός 100.000.00€ με Φ.Π.Α..

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

20: Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 39/21 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ. και εκ νέου έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ. σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16, για το έργο: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού & αποκατάσταση λιθορριπής προστασίας θεμελίωσης γέφυρας χειμάρρου Τ.Κ. Κομνηνών» Προϋπολογισμός: 38.700,00 € (με  Φ.Π.Α.).

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

21: Τρόπος δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/2008» Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

22: Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε. κτηνίατρων για το πρόγραμμα «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών».

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια.

23:Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την υλοποίηση της δράσης «Κοπή κλαδιών -Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου.

24: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση  της δράσης: “Καθαρισμός Βλάστησης Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου”. 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ.Σωτήριος Βόσδου.

 

Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψήφου στο 4ο θέμα θα έχουν μόνο οι παρόντες στην αίθουσα Περιφερειακοί Σύμβουλοι βάσει των εγκυκλίων 642/2021 και  934/2021.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συνεδρίαση να ενημερώσουν τη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου στα τηλέφωνα: 2461052620, 2461052621 ή με e-mail στο info.ps@pdm.gov.gr