Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-11-2019)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-11-2019)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-11-2019)

 

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (5-11-2019) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., ΕΤΩΝ 2019 – 2020» Προϋπολογισμού: 1.900.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και βελτιώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο 2019»
 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου

  «Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε Φλώρινας 2018»

 5. Έγκριση του Πρακτικού Νο 27 Διαπραγμάτευσης της 30-10-2019 για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20 και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους
 6. Έγκριση του Πρακτικού Νο 26 Διαπραγμάτευσης της 24-10-2019 για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2019-20 και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους
 7. Έγκριση του πρακτικού διενέργειας Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ
 8. Έγκριση  τροποποίησης  της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΧΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
 9. Έγκριση επιδόματος  μαθητή για το σχολικό έτος 2018-2019  Π.Ε Κοζάνης.
 10. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή ΔΧ επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής
  Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2019 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018
 11. Έγκριση τροποποίησης  συμβάσεων  αναδόχων της διακήρυξης 5/2018 της ανάθεσης  εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή Δ.Χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής
  Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος  2019-2020
 12. Έγκριση ακύρωσης της αριθμ. 1921/19 (ΑΔΑ: ΨΟΨ17ΛΨ-3Α2) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και επανασυγκρότηση, με αντικατάσταση εκπροσώπων ΠΕΔ, της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας σε τμήματα του οδικού δικτύου Ρυμνίου – Τριγωνικού», προϋπολογισμού 1.572.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)
 13. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους)  για την διενέργεια των διαγωνισμών (άνω – κάτω των ορίων και συνοπτικών) αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών & εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση της υπηρεσίας

  «Καθαρισμός κοίτης ποταμού στην είσοδο του Οικισμού Γράμμου για την προστασία της οδού (θέση κατολίσθησης)»

 15. Έγκριση πίστωσης για δημοσίευση στις εφημερίδες της γνωστοποίησης πλήρωσης μίας (1) θέσης δημοσιογράφου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 16.  Έγκριση Δαπάνης για την πληρωμή συμβολαίων συντήρησης και αναβάθμισης έτους 2020, για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας 4Μ
 17.  Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 18.  Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 20. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Νικόλαου Λυσσαρίδη
 21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών
 22. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών για την οργάνωση της εκδήλωσης πολιτιστικού – μορφωτικού και εθνικού χαρακτήρα «Μνήμη Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-1941 στην περιοχή της Αννίτσας» της Π.Ε.Γρεβενών
 23. Ορισμός δικηγόρου
 24. Ορισμός δικηγόρου
 25. Έγκριση παράτασης της σύμβασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
 26. Έγκριση παράταση της σύμβασης των αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
 27. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών
 28. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς