Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-9-2021)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-9-2021)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (28-9-2021) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης» Συνολικού Προϋπολογισμού: 1.378.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ολοκλήρωση τεχνικών στο 6ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Αιανής» Προϋπολογισμού: 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016 για τη μελέτη του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΥΜΝΙΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» Προϋπολογισμού: 29.946,00€ με ΦΠΑ Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
  «Ολοκλήρωση οδικής πρόσβασης στην ΕΕΛ Μεσιανής – Βαθυλάκκου – Ροδίτη» Προϋπολογισμού: 27.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια – Λάβα – Πλατανόρρευμα» Προϋπολογισμού: 650.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών στους Οικισμούς του Δήμου Νεστορίου και εργασίες συντήρησης καφενείου Κυψέλης»  προϋπολογισμού: 130.000€ (με Φ.Π.Α.)
 8. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης – OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Φλώρινας 2021 στο τμήμα των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041 (Τροπ.1)
 10. Έγκριση του ΙI πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Βαρικού» για την κατακύρωση του αναδόχου Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20 (ΚΟΖΑΝΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)»
 12. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών»,  ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2014ΕΠ54100001 έδρα)
 13. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-19» με κωδικό 2014ΕΠ54100006 (Έδρα)
 14. Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργου ΤΕΒΑ
  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ» 2015-2016  της ΠΔΜ
 15. Έγκριση του Πρακτικού Νο 24 της Διαπραγμάτευσης της 23-9-2021 για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2021-22 και των αναδόχων αυτής
 16. Έγκριση του Πρακτικού Νο 23/2021 αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς μειοδότες του με α/α 135761/2021 ηλεκτρονικού διαγωνισμού – 2ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχ. έτους 2021-22, στα πλαίσια του αρ. 3/2021 (α/α 134162) με αρ. πρ. 64368/10-5-2021 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023
 17. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου, για χρονικό διάστημα δύο ετών καθώς και των όρων της Διακήρυξης
 18. Έγκριση προς  διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 19. Έγκριση προς  διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 20. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 21. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 22. Έγκριση κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 23. Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
 24. Διάθεση πίστωσης για το έργο
  «Αποκατάσταση φθορών στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας»
 25. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας έτους 2021»
 26. Διάθεση πίστωσης για την «Γενική συντήρηση του ΜΥΗΣ Πραμόριτσα»
 27. Έγκριση δαπάνης για τη προμήθεια και τοποθέτηση νέας εξωτερικής θύρας αλουμινίου με υαλοπίνακα και βάση κλιματιστικού στο κτίριο Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Διαχειριστικής Αρχής)
 28. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών
 29. Έγκριση δαπάνης για τη λειτουργία συστήματος wi-fi στο κτίριο του διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 6.944.00€ για την προμήθεια της Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Αποχιονιστικών Μηχανημάτων Έργου (GPS) εγκατάσταση/απεγκατάσταση των συσκευών GPS επί των μισθωμένων αποχιονιστικών μηχανημάτων στην έναρξη και λήξη αντίστοιχα της χειμερινής περιόδου
 31. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 32. Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας (κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς) Π.Ε. Γρεβενών
 33. Έγκριση δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 34. Έγκριση δαπάνης από δικαστική απόφαση Π.Ε. Γρεβενών
 35. Έγκριση δαπάνης για γνωμοδότηση δικηγόρου Π.Ε. Γρεβενών
 36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 37. Ορισμός δικηγόρου
 38. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
  Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας