Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-7-2020)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-7-2020)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-7-2020)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (28-7-2020) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση των όρων  της διακήρυξης του έργου: «Ενίσχυση λιθοδομών (ενεμάτωση) – επισκευή στέγης Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου οικισμού Αγίας Άννας»
 3. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ενίσχυση λιθοδομών (ενεμάτωση) – επισκευή στέγης Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου οικισμού Αγίας Άννας»
 4. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης για άρδευση στη θέση ΣΛΑΤΕΙΝΑ Τ.Κ. Δροσερού Δήμου Εορδαίας» και κατακύρωση της σύμβασης. Προϋπολογισμού 38.300,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 5. Ακύρωση της 628/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και νέα Έγκριση  Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΥΡΙΧΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ – ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού  290.263,02 € (με Φ.Π.Α.)
 6. Μερική ακύρωση και επανάληψη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου

  «Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα», σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016

 7. Μερική ακύρωση και επανάληψη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών χρονικής περιόδου 2018-2019 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016
 8. Μερική ακύρωση και επανάληψη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών του ”Μποδοσάκειου” Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας», σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Π.Ε. Κοζάνης από διασταύρωση Εθνικής Οδού (20) προς Παλαιόκαστρο – Δαφνερό όρια νομού Γρεβενών»
 10. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση Μνημείου Εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944» και κατακύρωση της σύμβασης Προϋπολογισμού 15.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 11. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου

  «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

 12. Έγκριση του πρακτικού παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας
 13. Έγκριση των  πρακτικών τεχνικών και οικονομικών προσφορών   του  Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ
 14. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας κ. Ηλία Τοπαλίδη
 15. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας κ. Ηλία Τοπαλίδη
 16. Έγκριση τροποποίησης της 340/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 17. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 18. Έγκριση δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξη Διοικητηρίου της ΠΕ Γρεβενών για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών»
 19. Έγκριση Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 322.580,65 € (χωρίς ΦΠΑ) και 400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 20. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για επισκευή βλαβών δικτύου υδροδότησης του κτιρίου Κτηνιατρείου της Π.Ε Κοζάνης αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση πίστωσης για δημοσίευση στις εφημερίδες της γνωστοποίησης πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Μακεδονίας
 24. Έγκριση δαπάνης  για την Προγραμματική Σύμβαση της Π.Δ.Μ. με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Γενικό Νοσοκομείο ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ
 25. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 26. Έγκριση δαπάνης  που αφορά το έργο «Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο-Χιονάτο» και συγκεκριμένα την μετατόπιση Δικτύων Μέσης τάσης λόγω διάνοιξης δρόμου
 27. Έγκριση α)  δαπάνης ποσού 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  και β) έγκριση των όρων διενέργειας Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για το διοικητήριο της Π.Ε Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο «Βελτίωση-ασφάλεια επαρχιακής οδού Κοζάνης-Κρόκου-Καισαρειάς ΠΕ Κοζάνης (εντός οικισμού Κήπου)»
 29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Εργασίες διευθέτησης κοίτης κεντρικού ποταμού στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου
 30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων (βανών) διακοπής και ελέγχου δικτύου θέρμανσης του Κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης
 31. Έγκριση δαπάνης για τη συσκευασία και μεταφορά βιολογικού υλικού
 32. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικού για διενέργεια αιμοληψιών