Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-8-2022)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-8-2022)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-8-2022)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 23-8-2022 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκρισης  Δημοπράτησης και Έγκρισης των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ» που αποτελεί το 1ο υποέργο της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ», με κωδικό ΟΠΣ 5076696 Προϋπολογισμού: 932.542,98 € με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 3. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ» που αποτελεί το 1ο υποέργο της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ», με κωδικό ΟΠΣ 5076696  Προϋπολογισμού: 932.542,98 € με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 4. Έγκριση  Δημοπράτησης και Έγκρισης των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του υποέργου 1: «Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βλάστης» της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βλάστης ,Κοζάνης » με κωδικό MIS : 5076434 Προϋπολογισμού: 334.000,00€ με Φ.Π.Α.
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 5. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣ» Προϋπολογισμού: 334.000,00€ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 6. Έγκριση Δημοπράτησης και των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του υποέργου 1: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Καρυοχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Πτολεμαϊδας οικισμών Καρυοχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής», της Πράξης : «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566  Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 7. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Καρυοχωρίου και ΚΑΑ μεταφοράς λυμάτων στην ΕΕΛ Πτολεμαϊδας οικισμών Καρυοχωρίου και Αγίου Χριστοφόρου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής» Προϋπολογισμού: 2.300.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 8. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστείου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Αβεστόπετρας και Προαστείου στον κόμβο νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας» Συνολικός Προϋπολογισμός: 3.469.354,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 9. Έγκρισης του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 80.645,16€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 10. Έγκριση 3ης Τροποποίησης 2022 του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς)
 11. 8η Τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς)
 12. Μετάθεση του έργου μεταφοράς μαθητών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 2/2020 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 13. Έγκριση νέων δρομολογίων για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς του σχολικού έτους 2022-2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 14. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου»
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας)
 15. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών” (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)
 16. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης #2.500.000,00€#.(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)
 17. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης #2.500.000,00 €# (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)
 18. Έγκριση συμπληρωματικής υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών και έγκριση δαπάνης και  αποδοχής επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 19. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης – Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης & Οικονομικού)
 20. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1139/22 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού – Επιμορφωτικού Συλλόγου Καρυδίτσας Κοζάνης «ΓΑΥΡΟΣ» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την 9η Σεπτεμβρίου του 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 22. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κομάνου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 4 Σεπτεμβρίου του 2022. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Κοζάνης «ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου του 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 24. Συμμετοχή της ΠΔΜ στο λογοτεχνικό οδοιπορικό του Συλλόγου «Φίλοι του Βιβλίου
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 25. Συμμετοχή της ΠΔΜ στην έκθεση Μακεδονικής Παραδοσιακής Φορεσιάς του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Καρδιάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 26. Συμμετοχή της ΠΔΜ στην 23η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτων Πτολεμαΐδας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 27. Συμμετοχή της ΠΔΜ σε εκδήλωση, αποκάλυψης προτομής, του Πολιτιστικού Συλλόγου Οινόης Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 28. Συμμετοχή της ΠΔΜ στις εορταστικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολικού Εορδαίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση 9η Athens International Tourism Expo 2022 (Εισηγητής: Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης Τμήμα Τουρισμού & Πολιτισμού Π.Δ.Μ.)
 30. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 31. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 32. Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Γρεβενών
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Γρεβενών)
 33. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης εθιμικού χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Γρεβενών)
 34. Έγκριση δαπανών έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε Γρεβενών)
 35. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κάτω Κλεινές 2022» με τον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο «Ατρόμητος Κάτω Κλεινών Φλωρίνης», το διήμερο 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2022,  στην Κοινότητα Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φλώρινας)
 36. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του κόστους της παραγωγής του βίντεο που θα προβληθεί στη ΔΕΘ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Γρεβενών)
 37. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ιεράς Μητροπόλεως ΣΕΡΒΙΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ για την πράξη «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» από τη ΣΑΕΠ 041 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 139783/30-12-2020 απόφαση του ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)