Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-12-2019)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-12-2019)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-12-2019)

 

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατείστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (23-12-2019) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση – Διάθεση πίστωσης
 3. Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην διεθνή τουριστική έκθεση ΜΙΤΤ 2019 Μόσχα
 4. Έγκριση του Πρακτικού No 32/2019 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού με αριθμ. 10/2019 και Α.Π.: 195706/06-12-2019 για την Προμήθεια Υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα μηχανήματα έργου – φορτηγά της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
 5. Έγκριση Πίνακα υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη Συγκρότηση Επιτροπών α) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών  Έργων γ) Χαρακτηρισμού Εκσκαφών Εδάφους Έργων και δ) Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Έργων, ημερολογιακού έτους 2020
 6. Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο του Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου», προϋπολογισμού: 74.400,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, άρθρο 117 του ν. 4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2019», προϋπολογισμού δαπάνης #65.000,00 €#
 8. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:

  «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων Οδικού Δικτύου Π.Ε.  Φλώρινας 2019»,  Προϋπολογισμού δαπάνης # 65.000.00 € #

 9. Έγκριση Αποδοχής δωρεάς προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την Τράπεζα Πειραιώς
 10. Έγκριση: α) δαπάνης μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020 και β) παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης  παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2019-2020
 11. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή επικουρικών γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Νοσοκομείο – Μποδοσάκειο
 12. Έγκριση δαπάνης για δικαστικά
 13. Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα και έγκριση πληρωμής δαπάνης
 14. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 15. Έγκριση του 2ου πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των υπηρεσιών  μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής των ειδών του Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ
 16. Έγκριση 2ης Τροποποίησης της 2459/5-11-19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΞΕ87ΛΨ-Μ7Ν) περί τροποποίησης των συμβάσεων αναδόχων της διακήρυξης 5/2018 της ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία ή ΔΧ επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020
 17. Έγκριση 3ης Τροποποίησης της 2458/5-11-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΧΒΑ7ΛΨ-Α0Α) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2019 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018
 18. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή δρόμου για την διασύνδεση των δύο Επαρχιακών Οδών Δυτικής Εορδαίας και Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Βλάστης»
 19. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την Ομοσπονδία χειροσφαίρισης Ελλάδος των αγώνων της Εθνικής Ομάδας Αντρών
 20. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Κατακύρωση Σύμβασης) του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών»
 21. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 24/2019