Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-11-2022)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-11-2022)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-11-2022)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 22-11-2022 είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκρισης των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το
έργο: «Συντήρηση και προστασία φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσοβούνου
και Πραμόριτσα» Προϋπολογισμού: 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

3. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 5.450.000,00 (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

4. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας της 4ης
Οκτωβρίου 2022 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

5. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας της 31ης Οκτωβρίου 2022 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας «ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

8. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Δρόμου από Γράμμο προς Αετομηλίτσα» προϋπολογισμού: 1.110.000€ (με Φ.Π.Α.) ενταγμένου στις πιστώσεις του έργου «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο.Κ.Ω.(π.κ.2014Ε.Π.04100000)» της ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)

9. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου: «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της ΠΔΜ με το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για «Τεχνική εξειδικευμένη υποστήριξη σε θέματα Σκοπιμότητας,Θεσμοθέτησης & Οργάνωσης νέων Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτωνστις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού: 65.000,00 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

11. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 με την σύμφωνη γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και έγκριση της στοχοθεσίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

12. Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Εορδαίας της Π.Ε Κοζάνης για το σχολικός έτος 20222023 (Β’ τρίμηνο) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για το αντικείμενο της κολύμβησης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)

13. Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 16.318,65 για την μεταφορά ενός ατόμου με αναπηρία από το Δ.Δ. Λευκώνα του Δήμου Πρεσπών προς το ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας την περίοδο 20222023

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

14. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου Γρεβενών» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

15. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 20222023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)

16. Έγκριση πρακτικού II Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων στην Τ.Κ. Κνίδης» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

17. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού Ι, ΙΙ και ΙΙΙ Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχήςΤεχνικών προσφορών, Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και Αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχουκατακύρωσης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΤΜΗΜΑ 2. Προμήθεια ενός καινούργιου πολυμηχανήματος (αλατοδιανομέα λεπίδα αποχιονισμού βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος), με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ:160098

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

18. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχουκατακύρωσης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια ενός καινούργιου εκσκαφέα φορτωτή τροχοφόρου, με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 160096 (Εισηγητής:
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

19. Έγκριση του Πρακτικού Νο 20/2022 αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης
της προσωρινής μειοδότριας Εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε. στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 2/2022 για την προμήθεια και μεταφορά 3.000 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 20222023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

20. Έγκριση του Πρακτικού Νο 19 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών του αριθ. 3/142647/12092022 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2022 έως και Οκτώβριο 2023 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και το ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2023»

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

21. Έγκριση του Πρακτικού Νο 21/2022 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικής προσφοράς & οικονομικών προσφορών διαγωνισμού 4/2022 για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας 2022» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

22. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο του σχολικού έτους 202223 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)

23. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο αίτημα του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) (παράρτημα Αμυνταίου), στο πλαίσιο του σχολικού έτους 202223 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)

24. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

25. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

26. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

27. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

28. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

29. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

30. Ορισμός δικηγόρου

(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

31. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

32. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

33. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

34. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠ.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)

35. Έγκριση: α) αποδοχής Γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό και β) της δαπάνης που απορρέει απ ́αυτήν (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

36. Έγκριση δαπάνης ποσού 7.214,32 € (συμπερ/νου ΦΠΑ 24%) για την διοργάνωση γεωργοκτηνοτροφικού Συνεδρίου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης)

37. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων εκτύπωσης επετειακού ημερολογίου του Φιλαθλητικού Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

38. Έγκριση δαπάνης για τη συνέκδοση λευκώματος ιστορίας, πολιτισμού και λαογραφίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού, του Μικρασιατικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

39. Έγκριση δαπανών για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) Γρεβενών, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)

40. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά αναπροσαρμογή των τιμών καυσίμων με βάση τις οποίες υπολογίζεται η εργολαβική αμοιβή των ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

41. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά αναπροσαρμογή των τιμών καυσίμων με βάση τις οποίες υπολογίζεται η εργολαβική αμοιβή των ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΕ

(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

42. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά αναπροσαρμογή των τιμών καυσίμων με βάση τις οποίες υπολογίζεται η εργολαβική αμοιβή των ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

44. Έγκριση δαπάνης για την «ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

45. Έγκριση δαπάνης για την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

46. Έγκριση δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΚΟΜΥ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

47. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

48. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

49. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

50. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

51. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

52. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριου Βόσδου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

53. Έγκριση της μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

54. Έγκριση της μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

55. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

56. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση χριστουγεννιάτικης φιλανθρωπικής εκδήλωσης με τον Σύλλογο καρκινοπαθών συγγενών και φίλων Γρεβενών «Στηρίζω Ελπίζω» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)

57. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

58. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

59. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

60. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

61. ‘Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντωνς ποσών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

62. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 21η/2022 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

63. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

64. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

65. Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρα στην Θεσσαλονίκη (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)

66. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του ΟΑΠΝ Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Χριστουγεννιάτικης συναυλίας στην κεντρική πλατεία Κοζάνης τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

67. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ν. Κοζάνης «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ», των Μικρασιατών Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης, την 10η Δεκεμβρίου 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

68. Έγκριση παραλαβής με παρατηρήσεις και εφαρμογή ή μη της παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν.4412/16 περί έκπτωσης επί της συμβατικής τιμής ή όχι, λόγω απόκλισης παραδοτέου από τους όρους της σύμβασης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

69. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμών, για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό “Προμήθειας ενός (1) ΕλκυστήραΤράκτορα και ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader), για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς», Προϋπολογισμού με ΦΠΑ : 550.000,00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

70. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Επισκευαστών Αυτοκινήτων
Και Μηχανημάτων Εορδαίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΔεκέμβριοΙανουάριο 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

71. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Συλλόγου «Χορωδία Δωματίου Κοζάνης» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 6 Δεκεμβρίου 2022 και 22 Ιανουαρίου 2023

(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

72. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής)

73. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

74. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 20152016 και 20182019 των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

75. Έγκριση υπογραφής δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη προς υπογραφή της (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)