Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2-2-2021)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2-2-2021)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2-2-2021)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (2-2-2021) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Μνημείου Εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944»
 3. Έγκριση συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», Προϋπολογισμού:  2.120.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020»
 5. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Συνοπτικών Διαγωνισμών Έργων έτους 2021, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών για έργα εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 6/28-03-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 6. Οριστική διακοπή εργασιών – Διάλυση σύμβασης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία διευθέτηση ρέματος στη θέση «Αμπέλια» του Δήμου Φλώρινας
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2η/2021
 8. Έγκριση νέων  δρομολογίων  X  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής
 9. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς του σχολικού έτους 2020-2021
 10. Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 180262/15-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΣ07ΛΨ-ΨΤΙ ΑΔΑΜ: 20SYMV007883487) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2021 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Πασχάλη Πάζο
 11. Έγκριση κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21
 12. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, χωρίς αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21
 13. Έγκριση παραχώρησης χρήσης στην 3η ΥΠΕ – Κέντρο Υγείας Καστοριάς
 14. Έγκριση του Πρακτικού Κλήρωσης Επιτροπών Διαγωνισμών Π.Ε.  ΓΡΕΒΕΝΩΝ  έτους 2021
 15. Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της υπηρεσίας

  «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης», μηνός Δεκεμβρίου 2020

 16. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 17. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 18. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 449,38€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών αλλαγής ελαστικών σε υπηρεσιακά οχήματα αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 915,62€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια εξωτερικών δίσκων για τους υπολογιστές της Δ/νσης Οικονομικού  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 20. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 21. Έγκριση δαπάνης έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 22. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 25. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση   παράταση και τροποποίηση   της  σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΠΡΑΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 27. Έγκριση  παράταση   της σύμβασης των Αδιάθετων    δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΠΡΑΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 28. Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς