Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-8-2020)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-8-2020)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-8-2020)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (18-8-2020) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020», Προϋπολογισμού: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Διαγράμμιση οριογραμμών στο επ. οδικό δίκτυο και κατασκευή ηχητικών λωρίδων στο Δισπηλιό, Χιλιόδενδρο, Κολοκυνθού και Καλοχώρι»
 4. Λήψη απόφασης επί ενστάσεως για το έργο: «Καθαρισμός βλάστησης στην Ε.Ο. 15 και ΕΠ.0.11 ∆ήμου Πρεσπών»
 5. Έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας 120 Αυτόματων Απινιδωτών (AEDs), αναλωσίμων & λοιπών υλικών στα πλαίσια του Προγράμματος Απινίδωσης Δημόσιας Πρόσβασης (PAD) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπ ΦΠΑ)»
 6. Έγκριση α) των οριστικών μειοδοτών και προσωρινών μειοδοτών του Διαγωνισμού ανάθεσης μεταφοράς μαθητών με αριθ. 2/2019 (σχ. έτους 2019-20) για Τμήματα δρομολογίων του σχολικού έτους 2020-21,
  β) της  Παράτασης των Συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ίσχυαν 30-6-2020 έως 30-6-2021 για τα δρομολόγια που ισχύουν και για το σχολ. έτος 2020-21, με τις όποιες τροποποιήσεις εξαιτίας των νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων της ΠΕ Φλώρινας και των μέτρων αντιμετώπισης της Πανδημίας Covid-19 και

  γ) της διαπραγμάτευσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για όσα δρομολόγια δεν μπορούν να παραταθούν Συμβάσεις στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21»

 7. Ανάκληση της αριθμ. 1005/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 8. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την παροχή της υπηρεσίας «Μελέτη φακέλου του έργου ″Κατασκευή γέφυρας Πόρου″ – Σύνταξη προτάσεων και κατάθεση Αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών κατά του Σπυρίδωνα Τζιότζιου, κατοίκου Γρεβενών»
 9. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντων ποσών
 10. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή ποσού τόκων
 11. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.697,80 € (συμπερ. ΦΠΑ), για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των γραφείων  των Διοικητηρίων Κοζάνης και Πτολεμαίδας της Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση δαπάνης έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 15. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: ” Κατασκευή αντιπλημμυρικού στη Τ.Κ Δροσοπηγής “
 16. Έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας – Έργο υδροληψίας από χείμαρρο Μάλα»
 17. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών – Σύνδεση αγροτικών δρόμων – Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»
 18. Τροποποίηση της αριθμ. …809/20…με  ΑΔΑ 69ΧΘ7ΛΨ-ΠΤΘ, Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού  διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Καστοριάς, και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2020-2022, συνολικού προϋπολογισμού 2.757.323,58 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%) και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  της χαμηλότερης τιμής. Κωδικός CPV: 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών»
 19. Έγκριση δαπάνης για την καταπολέμηση Culicoidesspp. σε κτηνοτροφικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 20. Έγκριση  πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας-ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 21. Ορισμός δικηγόρου