Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-8-2021)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-8-2021)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-8-2021)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (17-8-2021) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καστοριάς» για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και εκτέλεση ειδικών ελέγχων στους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Βιτσίου», συνολικού προϋπολογισμού 121.892 ευρώ με ΦΠΑ
 3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 4. Εγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου :«ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 5. Κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων & τοίχων αντιστήριξης στο επ. οδικό δίκτυο 2020», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Ν94/24-06-2021 απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης
 6. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»
 7. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»
 8. Παράταση του χρόνου ισχύος της αριθμ. 8291/21-01-2021 (ΑΔΑ ΨΥΘΕ7ΛΨ-ΜΟ5) σύμβασης της σύνταξης έκθεσης εκτίμησης της αξίας της ακίνητης περιουσίας ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης και Έδρας)
 9. Έγκριση του Πρακτικού Νο 18 αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 135761 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 112533/23-7-2021 με ΑΔΑΜ: 21PROC008971976 2ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το σχ. έτος 2021-22, στα πλαίσια του αρ. 3/2021 με αρ. πρ. 64368/10-5-2021 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την
  ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023
 10. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) έδρας
 11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 12. Έγκριση δαπάνης σύμφωνα με την απόφαση 114/20 του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδοίας
 13. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης, για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας,Ερευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022
 14. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης, για την πρακτική άσκηση μαθητών του ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ  για το σχολικό έτος 2021-2022
 15. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.223,06 € (συμπερ. ΦΠΑ), για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων της Π.Ε Κοζάνης έτους 2021
 16. Έγκριση δαπάνης για την  προμήθεια  και λειτουργία  2 ασυρμάτων  POS
 17. Έγκριση δαπάνης 10.000€ για την προμήθεια και αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης και ζωοτροφών σε πληγέντες πυρόπληκτων περιοχών εξαιτίας των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών από την Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) για συνδιοργάνωση με την Σκοπευτική Αθλητική Λέσχη Φλώρινας, του αγώνα Τοξοβολίας Ανοιχτού Χώρου ‘Lynx 2021’ στις 28 και 29 Αυγούστου 2021
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς