Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-5-2022)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-5-2022)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-5-2022)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 17-5-2022 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 207.620,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και επισκευή εξωτερικού στεγάστρου στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας» Συνολικού Προϋπολογισμού: 56.159,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 4. Έγκριση  Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος Βουνάσα – Ελάτης εντός των ορίων της Π.Ε. Κοζάνης», Προϋπολογισμού: 2.730.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας «ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 6. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 7. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ», προϋπολογισμού 420.000,00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 9. Έγκριση 1ης Τροποποίησης (Τροπ. 1) του Προγράμματος που
  χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 10. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 11. Έγκριση σχεδίου σύμβασης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1386/τ. Β΄/14-4-2020)
  (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 12. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας ανοικτού  διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών  υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 13. Έγκριση του Πρακτικού Ι (ενσωματωμένα πρακτικά Ι και ΙΙ) διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)» (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 14. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας, για το Τμήμα Ι Κοζάνη (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 15. Έγκριση της Διακήρυξης 2/2022 και των τευχών της, ως προς τους χρόνους διενέργειας του διαγωνισμού,  για το Υποέργο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ» Α/Α 1 της Πράξης 507136, Προϋπολογισμού με ΦΠΑ : 480.000,00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 16. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 17. Ανάκληση απόφασης 1987/21 Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 18. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) στο Συμβούλιο της Επικρατείας»
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 20. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού  Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 21. Διάθεση πίστωσης για την «Αντικατάσταση φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο Κ2 Ασβεστόπετρας (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
 22. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1280/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. και εκ νέου έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων με τοπικά προϊόντα για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 23. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης)
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για την κάλυψη εξόδων σε υπηρεσίες τροφοδοσίας – catering στις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Υγείας που θα πραγματοποιηθούν στην Αιανή Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας)
 25. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εθελοντικών δράσεων καθαριότητας και προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 26. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της Κανέλα Φωτεινής που εφημέρευσε στο Γ.Ν.Καστοριάς (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 5.890,00€ (συμπ ΦΠΑ) για την επισκευή ειδικού εκτύπωση αρμοδιότητας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 28. Έγκριση δαπανών έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 29. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 30. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση    Λάμπρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 31. Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα κοινωνικής πρόνοιας, τουρισμού και αθλητισμού στην Π.Ε. Κοζάνης (2022 -2023)» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)