Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-10-2021)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-10-2021)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (12-10-2021) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής οδού από Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων προς Σιάτιστα θέση “Μπούνος”» Προϋπολογισμού: 472.500,00 € (με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για το έργο: «Βελτίωση οδού Φράγματος Σισανίου έως Ιερά Μονή Παναγιάς» Προϋπολογισμού: 720.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2021-2022» Προϋπολογισμού: 68.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων» Προϋπολογισμού: 41.000,00 (με Φ.Π.Α.)
 6. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο
  «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για το Σχεδιασμό και Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 157, του Ε.Π.Δ. Μακεδονία 2014-2020 για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς»  προϋπολογισμού 20.000 με ΦΠΑ
 7. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και εκσυγχρονισμός πλατείας Ρήγα Φεραίου και πάρκου Εθνικής Αντίστασης»   προϋπολογισμού: 529.000€ (με Φ.Π.Α.)
 8. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2021 προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 9. Κατάργηση της 1272/43ης/13ο/24-8-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
  έγκρισης της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω τροποποίησης των όρων της Αναλυτικής Διακήρυξης της οποίας η έναρξης ισχύος καθορίζεται από 01/09/2021 και έγκριση εκ νέου της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021” προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ν. 4782/2021
 10. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 46.100,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 11. Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 181.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 12. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης της ΚΑΠ – ΚΑΕ 978977 Ε.Φ.073, με τίτλο:
  «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.15 ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 13. Παράταση υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2021-2022
 14. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, προμήθειας τροχοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα (Τσάπα) για τις ανάγκες της Δ.Τ.Ε Π.Ε Κοζάνης
 15. Έγκριση του Πρακτικού Νο 25 της Διαπραγμάτευσης της 04-10-2021 για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2021-22 και των αναδόχων αυτής
 16. Έγκριση του Πρακτικού Νο 26 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών του αριθ. 5/119806/06-08-2021 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2021 έως και Οκτώβριο 2022 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και το ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2022»
 17. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 18. Επανέγκριση του 1ου  Α2 Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού  της με αρ. Διακήρυξης 6/2021 για την «Προμήθεια  ενός (1) οχήματος – Ελκυστήρα-Τράκτορα και δύο (2) μηχανημάτων έργου, (1) ενός Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader)  και (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), προϋπ/σμού 650.000 € με ΦΠΑ»
 19. Έγκριση παράτασης ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
 20. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζίτζιφος»
 21. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση φθορών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και επισκευή εξωτερικού στεγάστρου στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας»
 22. Διάθεση πίστωσης για την
  «Προμήθεια αγωγών για την αποκατάσταση βλαβών στο αρδευτικό Δίκτυο του ΤΟΕΒ Σερβίων»
 23. Ανάκληση απόφασης της υπ΄ αριθμ. 426/21 απόφασης της Ο.Ε. της ΠΔΜ έγκρισης ορισμού του  Δικηγόρου Καστοριάς
 24. Ανάκληση απόφασης της υπ΄αριθμ. 427/21 απόφασης της Ο.Ε. της ΠΔΜ έγκρισης ορισμού του  Δικηγόρου Καστοριάς
 25. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 428/21 απόφασης της Ο.Ε. της ΠΔΜ έγκρισης ορισμού του  Δικηγόρου Καστοριάς
 26. Ορισμός Δικηγόρου
 27. Έγκριση παραχώρησης χρήσης γραφείου στο κτίριο του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας για τη στέγαση υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
 28. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Π.Ε. Κοζάνης
 29. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση  του πρώην Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης
 31. Έγκριση δαπάνης για την εύρυθμη λειτουργία του αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Π.Δ.Μ.
 32. Έγκριση δαπάνης για άμεση προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού
 33. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση της υπό ανέγερση εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Κλείτους
 34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση λογαριασμού της Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης
 35. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 36. Έγκριση δαπάνης έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 39. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Γρεβενών στη συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ» με την επωνυμία «KASTRAKI TRAIL RUNNING 2021»