Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-1-2023)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-1-2023)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-1-2023)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 10-1-2023 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ-ΔΟΥΚΑ ΤΖΑΤΖΑ»
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Οδικές Προσβάσεις σε Επιχειρήσεις Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης»
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Υποστήριξη λειτουργίας του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021 (2023)» Προϋπολογισμού: 148.000,00€

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

 5. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Αθλητικού Συλλόγου, Αθλητική Ένωση Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τα 50 χρόνια λειτουργίας του συλλόγου, την Κυριακή 22/1/2023
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 6. Έγκριση ανάθεσης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο, για το έτος 2023, προμήθειας ανταλλακτικών – υλικών και υπηρεσιών επισκευής οχημάτων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας, 2021-2023
  (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 7. Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια του Διεθνούς Διαγωνισμού Ψηφιακός Μετασχηματισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με χρήση εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 8. Έγκριση δαπάνης που αφορά έξοδα εγγυητικής
  (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 9. Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
  (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 10. Ακύρωση  σύμβασης, λόγω παράλειψης  εφαρμογής του άρθρου 105 παρ. 3γ του  Ν.4412/2016
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση Τροποποίησης της 1690/2022 ΑΔΑ: ΨΒ0Ζ7ΛΨ-2ΔΡ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση 2η Τροποποίησης της 1690/2022 ΑΔΑ: ΨΒ0Ζ7ΛΨ-2ΔΡ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση 3ης Τροποποίησης της 1690/2022 ΑΔΑ: ΨΒ0Ζ7ΛΨ-2ΔΡ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τα ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2022-2023 της ΠΕ Γρεβενών
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση δαπανών έτους 2023 Π.Ε. Γρεβενών
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Επανέγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  (Εισηγητής: Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 19. Έγκριση μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην 30η /20-12-2022 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 20. Έγκριση μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην 30η /20-12-2022 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 21. Έγκριση μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην 65η/28-12-2022 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)