Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-2-2018)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-2-2018)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-2-2018)

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε ότι στην απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-2-2018), τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 25.000,00 € για πληρωμή ΦΠΑ.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 8. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου».
 9. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο

  «Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017».

 10. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 11. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού» Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) – Ανάθεση 3ης & τελικής συμπληρωματικής μελέτης εκούσιου αναδασμού Αγροκτήματος Κομνηνάδων Νομού Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση Α)Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 350.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου της καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019 και Β) Έγκριση ανάληψης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού 175.000,00 € για το έτος 2019.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.854,00 €, (ουμη. ΦΠΑ) για την ασφάλιση 40 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών- φωτοτυπικών Π.Ε. Γρεβενών.
 16. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό πρωτ. 129/19-1-2018 (ΑΔΑ: 941Λ7ΛΨ-ΡΔ4) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Σωτήριο Σεργιαννίδη.
 17. Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών.
 18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 (από 11/9 – 31/12/2017) Π.Ε. Γρεβενών.

 19. Έγκριση η μη της απ’ ευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος εξαιτίας θεομηνίας στην Τ.Κ Πενταβρύσου Εορδαίας λόγω κατεπείγοντος .
 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 21. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.
 22. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
 23. Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2017-2018 για την Π.Ε Κοζάνης.
 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την παροχή οδικής βοήθειας λόγω βλάβης στο με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 6800 υπηρεσιακό όχημα της Π.Ε. Καστοριάς.
 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια παραδοσιακής βασιλόπιτας στην Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση του μηχανήματος έργου αρ. κυκλ. ΜΕ 118400 του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του φορτωτή και του σκαπτικού μηχανήματος με αρ. κυκλ. ΜΕ 41192 και ΜΕ 118402 αντίστοιχα, του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή αεροσυμπιεστή κινητήρα του οχήματος με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 6843, του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 30. Έγκριση ή μη του από 30/01/2018 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ,

  για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2018, ποσού 52.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 Π.Ε.Γρεβενών.
 32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε. Γρεβενών σε σεμινάρια, ημερίδες κλπ., έτους 2018.
 33. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας – φακέλων – δεμάτων κλπ. της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα (1) έτος.
 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ασφάλισης των αυτοκινήτων και οχημάτων της ΠΕ Γρεβενών για ένα (1) έτος.
 35. Έγκριση ανάληψης – διάθεσης πιστώσεων και δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
 36. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Συνεχιζόμενα Έργα Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2018.
 37. Έγκριση της διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας

  “Αποθήκευση ευπαθών τροφίμων προγράμματος ΤΕΒΑ” Π.Ε. Γρεβενών.

 38. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.
 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 41. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 43. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 44. Έγκριση δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το μορφωτικό σύλλογο Καισαρείας «Τα εφτά (7) Πλατάνια», στις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας.
 45. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 2ης Νοσηλευτικής Διημερίδας των Νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας,, του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Απριλίου 2018 στη Φλώρινα.
 46. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου «Η προφορική ιστορία ως μέθοδος έρευνας» της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας – Γραφείο Σχολικών Συμβούλων που θα γίνει στις 23,24 και 31 Μαρτίου 2018 στη Φλώρινα.
 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.
 48. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.
 49. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.
 50. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 51. Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά της με αριθ.3/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας.
 52. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο

  «Συντήρηση φθορών του οδικού δικτύου Παλαιογράτσανου-Καταφυγίου».

 53. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ. Οδό (7) από διασταύρωση Ε.Ο. (3) Κοζάνη-Λάρισα προς όρια Π.Ε. Γρεβενών».
 54. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Γνωμοδότησης, για την αναγκαιότητα Επισκευής και συντήρησης των Επιβατικών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.
 55. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε.Γρεβενών κ.Θεόδωρου Θεοδώρου.
 56. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ»Π.Ε.Φλώρινας.
 57. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής  Ενότητας Κοζάνης.
 58. Έγκριση νέων  δρομολογίων ΙΙII μεταφοράς μαθητών  σχολικού έτους 2017-2018.