Απευθείας Μετάδοση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-11-2023)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (14-11-2023)

 

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής Επιτροπής της 14-11-2023 είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκρισης υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: Ίδρυση και λειτουργία πιλοτικής δομής με τίτλο: «Εργαστήριο επαγγελματικού προσανατολισμού για τα πράσινα επαγγέλματα στην ενεργειακή μετάβαση» Προϋπολογισμού: 164.000,00 €(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ» έως 30/11/2023 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση 2ου  Πρακτικού ματαίωσης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/2008» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 5. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ »ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΔΟ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 6. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Μορφωτικού-Λαογραφικού Συλλόγου Τετραλόφου και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τα γυρίσματα επεισοδίου της τηλεοπτικής εκπομπής «Κυριακή στο χωριό», Κυριακή 2-5/12/2023

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

 7. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων που θα δοθούν σε 163 αδυνατούντες μαθητές της Α’/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Κοζάνης(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 8. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021» αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση αποδοχής γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της Αριθμ. 30/2022 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη στήριξη της κινηματογραφικής ομάδας του 2ου Γενικού Λυκείου Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 11. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης φιλανθρωπικού και Αθλητικού χαρακτήρα (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 12. Εγκριση εξειδίκευσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. Γρεβενών

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 13. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 005/2, με τίτλο: «Αποκατάσταση Φέρουσας Ικανότητας και Ενίσχυσης της Γέφυρας του Ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών -Τρικάλων»Προϋπολογισμός : 296.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ  (7.935,00€), πλέον Φ.Π.Α., αναφορικά με εργασίες διαμόρφωσης πηγής και καλλιέργειας νερού στη θέση «Καβάκια» της Κοινότητας Αυγής, με σκοπό την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των παραγωγικών ζώων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την άρση της επικινδυνότητας» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για τη διοργάνωση Αμπελοοινικού Συνεδρίου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και ΙσότηταςΠ.Δ.Μ.)
 16. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ – ΜΟΝΟΠΥΛΟ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου:”Υποδομές οδοποιίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Φλώρινας (Δήμος Αμυνταίου)” (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, άνω των  ορίων του ν.4412/2016:  «Διαγωνισμός προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2023 – 2024», Προϋπολογισμού δαπάνης # 167.772,00 € #, με το Φ.Π.Α.

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

 19. Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης καταλληλότητας Οχημάτων – Μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 20. Έγκριση  όρων χρησιδανείου για την εκ νέου παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Παλαιάς Νομαρχίας Φλώρινας στον σύλλογο καρκινοπαθών Φλώρινας. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 21. Έγκριση  όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου (γραφείο) στο κτήριο  της Π.Ε. Φλώρινας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 1. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών και της Προέδρου του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους στην 29η Συνεδρίαση του Π.Σ. στις 8-11-2023. (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 2. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στην 29η Συνεδρίαση του Π.Σ. στις 8-11-2023. (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)