Καλλιόπη Κυριακίδου - Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος ΠΔΜ

Αντιπεριφέρεια Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος: Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (28-5-2021)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Αντιπεριφέρεια Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος: Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (28-5-2021)

Αντιπεριφέρεια Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος: Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (28-5-2021)

Συνεδρίασε την Παρασκευή 28/05/2021 η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας,

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την ενημέρωση, από την Πρόεδρο κ. Κυριακίδου, σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως ιδρυτικού μέλους, στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή – Climattica.

Το “CLIMATTICA®” είναι ένα πολύ-συμμετοχικό Δίκτυο ΟΤΑ, μια διαδραστική πλατφόρμα, ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων, γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών των δυνητικών εταίρων.

Σκοπός του είναι να λειτουργεί ως αξιόπιστη διεπαφή μεταξύ των μελών του περιβαλλοντικά ευαίσθητου χώρου των τοπικών κοινοτήτων.

Σημαντική είδηση προέκυψε στη συζήτηση για την ΜΠΕ του ΦΒ Πάρκου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη θέση “Άγιος Χριστόφορος 1” του Δήμου Εορδαίας.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, κ. Κ. Μαύρος, κατόπιν σχετικής ερώτησης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ. Ν. Λυσσαρίδη, δεσμεύτηκε προφορικά, εκ μέρους της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, για τη συμμετοχή των πολιτών των περιοχών που τελούν υπό απολιγνιτοποίηση στα προγραμματιζόμενα επενδυτικά σχήματα εγκατάστασης ΑΠΕ.

Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, όπως και για τα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης που αφορούν σε έργα ΑΠΕ, η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά.

Ο λόγος ήταν ότι παρόλο που η συγκεκριμένη επένδυση είναι εντός Ζώνης Απολιγνιτοποίησης, κρίνεται σκόπιμο πρώτα να ολοκληρωθούν τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια.

Αναφορικά με τις ΜΠΕ των λατομείων, ομόφωνα θετική ήταν η γνώμη της Επιτροπής και μάλιστα ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Μ. Μακρυγιάννης, τόνισε πως οι κάτοικοι προσμένουν τέτοιου είδους επενδύσεις, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Αναλυτικά, τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα παρακάτω:

 

 1. Ενημέρωση για τη δυνατότητα ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως
  ιδρυτικού μέλους, στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο
  Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή – Climattica».
 2. Μ.Π.Ε. του έργου: «Εξορυκτική δραστηριότητα – Εκμετάλλευση Λατομείου
  Μαρμάρου σε έκταση εμβαδού 10.158,06 τ.μ. στη θέση “ΖΕΡΒΑ” της Τ.Κ.
  Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων, με φορέα του έργου: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ.
 3. Μ.Π.Ε. του έργου: «Εξορυκτική δραστηριότητα – Εκμετάλλευση υφιστάμενου
  δημοτικού λατομείου μαρμάρου έκτασης 24.806,18 τ.μ. στη θέση ‘Σπηλιάς Ρέμα’
  της Τ.Κ. Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης, με φορέα του έργου: ΒΕΜΑΤ ΑΦΟΙ Γ.
  ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.
 4. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
  ισχύος 64,983 MW στη θέση “Άγιος Χριστόφορος 1” του Δήμου Εορδαίας, με φορέα
  του έργου: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
 5. Μ.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος
  21,6 MW στη θέση “Κορυφή Βλάστη” των Τ.Κ. Εράτυρας & Ναμάτων του Δήμου
  Βοΐου, με φορέα του έργου: GREENFIELD WIND MIKE.
 6. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 12,5 MW στη θέση “ΟΙΝΟΗ
  2” του Δήμου Κοζάνης, με φορέα του έργου: CP & MES ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.
 7. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 12,5 MW στη θέση “ΟΙΝΟΗ
  3” του Δήμου Κοζάνης, με φορέα του έργου: CP & MES ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.
 8. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 30 MW και Υποσταθμός
  Ανύψωσης Τάσης 33/150kV, στη θέση «ΠΤΕΛΕΑ 2» του Δήμου Κοζάνης, με φορέα
  του έργου: CP & MES ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.
 9. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 20 MW στη θέση “ΠΤΕΛΕΑ
  3” του Δήμου Κοζάνης, με φορέα του έργου: CP & MES ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.

 

Εκ του Γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργεια, Υποδομών & Περιβάλλοντος.