Ανακοίνωση εξετάσεων φαρμακοποιών για άδεια άσκησης επαγγέλματος εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2018

Φαρμακείο

Ανακοίνωση εξετάσεων φαρμακοποιών για άδεια άσκησης επαγγέλματος εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2018:

Ημέρα:                  Ημ/νία- Ώρα:                        Μάθημα – Χώρος Εξέτασης:

Δευτέρα                  15-10-2018, 09:00 ττ.μ.: Πρακτικές Ασκήσεις – Αίθουσα Δ7,

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Τρίτη                      16-10-2018, 09:00 ττ.μ.: Φαρμακοποίία-Φαρμακοτεχνία – Αίθουσα Δ7,

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Τετάρτη                  17-10-2018, 09:00 ττ.μ.: Νομοθεσία-Ιστορία-Εμττορευματολογία – Αίθουσα Δ7,

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Πέμπτη                   18-10-2018, 16:00 μ.μ.: Φαρμακολογία – Αίθουσα ΦΜ2, Πανεπιστημιούπολη

Ζωγράφου

Παρασκευή 19-10-2018, 10:00 π.μ.: Τοξικολογία – Αμφιθέατρο «ΧΩΡΕΜΕΙΟ» στο Γουδή

(ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»;

Σημείωση:

Οι υποψήφιοι θα δηλώσουν συμμετοχή τη Δευτέρα 15-10-2018 και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα Δ7, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά στις Περιφερειακές Ενότητες-Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων, οι οποίες θα πρέπει να τα αποστείλουν μέχρι τη Δευτέρα 08-10-2018 ως τελευταία προθεσμία κατάθεσης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17) και όχι ημερομηνία αποστολής με το ταχυδρομείο.

Πληροφορίας για τα δικαιολογητικά δίνονται στις Περιφερειακές Ενότητες – Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων.

Παράβολο εξετάσεων μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40, Αθήνα).