Ανακοίνωση διεξαγωγής εξετάσεων των υποψηφίων βοηθού φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση διεξαγωγής εξετάσεων των υποψηφίων βοηθού φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020

Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σας πληροφορούμε ότι ανακοινώθηκε η διεξαγωγή εξετάσεων ων υποψηφίων βοηθού φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020, που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη ως εξής:

Για προφορική εξέταση την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, στις 9.00 π.μ., στην αίθουσα σεμιναρίων του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (2ος όροφος του κτιρίου των Τμημάτων Βιολογίας/Φαρμακευτικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης) και

Για γραπτή εξέταση την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, στις 9.00 π.μ., στην αίθουσα Δ12 στο ισόγειο κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι από τις 24 Ιανουαρίου 2020 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2020 και θα γίνεται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 2461351120, 2461351133.

Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το αρ. 4 του Π.Δ.73/2006, όπως τα αντικατέστησε το άρ. 6 του Π.Δ.6/2000, είναι:

α) Δίπλωμα ή πτυχίο βοηθού φαρμακείου ή ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 3,

β) Υπεύθυνη δήλωση του φαρμακοποιού,

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας περί ασκήσεως και

δ) Φωτοτυπία ταυτότητας

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται για εμπρόθεσμη διαβίβαση των δικαιολογητικών για αποφυγή προβλημάτων.